Art-3 butlletí electrònic octubre 2009 – Mobilització del PAS-funcionari

Mobilització del PAS-funcionari  

Davant les reivindicacions que resten pendents, la voluntat  de l’actual gerència de fer marxa enrere vers avenços ja aconseguits pel PAS-f de la UAB, i el panorama pressupostari (encara més restrictiu que l’actual) pel proper any i els següents, sembla lògic que tots els sindicats membres de la JPF fem una crida a la mobilització. Malgrat això, coneguent les actuacions realitzades des d’algunes seccions sindicals de la UAB, ens és necessari com a treballadors, i representants sindicals, exigir garanties de cara a enfocar aquestes mobilitzacions de la forma més adient pels interessos de tot el col·lectiu. 

A data d’avui, després d’una assemblea general del PAS-f, tres assemblees parcials per col·lectius (amb una pendent dels companys que quedaren fora de les millores de l’anterior gerència) i una reunió de negociació amb la vicegerència de Recursos Humans (7 d’octubre), no sembla que la mobilització estigui avançant i apareixen alguns dubtes respecte a quins són els objectius reals de la campanya encetada. 

Pels CAU, aquesta mobilització ha de partir necessàriament de La convocatòria d’una assemblea general decisòria del PAS-f on la Junta es plantegi, 

– una seriosa autocrítica per l’actuació portada a terme per la majoria de la JPF al llarg del procés de negociació de plantilla i que va culminar amb el rebuig d’una proposta d’acord al juliol de 2008. Si la JPF vol recuperar la confiança dels treballadors, element imprescindible per legitimar la seva crida a la mobilització, és necessari que avaluï els errors comesos per tal de mostrar als treballadors la seva voluntat d’esmena.

– una plataforma reivindicativa comuna a tot el PAS-f, acordada per totes les seccions sindicals i que es sotmeti a la ratificació de l’assemblea, i que tingui com a prioritat la consecució d’una millora econòmica concreta per tot el col·lectiu, especialment, per tots aquells companys que s’han vist fora de les mesures aplicades per gerència. S’han de mantenir les reivindicacions de col·lectius específics i, alhora, plantejar una reivindicació comuna que aglutini la mobilització general del PAS-f. 

– els CAU proposaran igualment, i tenint en compte les circumstàncies actuals, que es valori la conveniència o no d’arribar a acords parcials mentre no s’aconsegueixi una millora econòmica concreta pel conjunt del PAS-f de la UAB. Som conscients que és un tema delicat, però creiem que la signatura de determinats acords parcials sense avançar en els temes generals afebliran la posició del PAS-f i, finalment, poden determinar el fracàs de la mobilització que es vol encetar. Així mateix creiem que molts companys no entendrien per què al juliol de 2008 no es va arribar a un acord amb la gerència argumentant que quedaven despenjats de l’acord una part del PAS-f i, ara, es fes el contrari. 

Darrera actualització de dilluns, 26 d’octubre de 2009 21:23