Art-4 butlletí electrònic 23 maig 2011 – prevenció: troben fins a 13 incompliments de la normativa d’edificació en matèria d’emergències

2

3No es tracta d’un fet puntual ja què molts treballadors, delegats de prevenció i tècnics de l’Àrea de Prevenció i Assistència, ens trobem massa sovint amb aquestes “sorpreses”.

Com és possible que a l’hora de fer una obra no es tingui en compte les normes exigides per la legislació vigent en matèria de prevenció?

Com és possible que l’àrea responsable del seguiment i control d’aquesta obra (Departament d’Arquitectura i Logística) doni el seu vist-i-plau, i l’accepti, quan al cap de poques setmanes, i en una revisió merament ocular, ens trobem amb 13 incompliments de la normativa, 9 d’ells greus?

Com és possible que aquestes situacions es vagin repetint al llarg dels anys sense que s’hagi posat remei?

A banda de les conseqüències materials que aquests incompliments poden generar en qualsevol moment, respecte a la prevenció i seguretat dels usuaris, quants diners ha de gastar posteriorment la UAB per reparar aquestes “anomalies”?

És hora de posar punt i final a aquesta situació, és hora de trobar una solució a aquest despropòsit. Fa gairebé un any que els delegats de prevenció, i jo, personalment, vam exigir abordar aquest problema.

Fa 7 mesos que es va crear una comisió de treball per redactar i aplicar un protocol intern que redueixi al mínim la repetició d’aquestes situacions. No ha estat fàcil avançar, però estem a punt de culminar aquesta feina. Fets com el que aquí denunciem (i molts d’altres que podrien enumerar, alguns molt recents) avalen la necessitat imperiosa de tenir un instrument que realment serveixi per a controlar el compliment de la normativa d’edificació en matèria de prevenció i seguretat als edificis i instal·lacions que es construeixin a la UAB.

Crec que totes les parts implicades, i especialment la DAL, entenen aquesta necessitat imperiosa, i facilitiran al màxim el bon resultat i l’acompliment posterior dels objectius plantejats per una comissió de treball en la qual hem participat delegats de prevenció, administradors de centre i tècnics de la pròpia  DAL i de l’Àrea de Prevenció i Assistència.

Qualsevol altra cosa seria una irresponsabilitat que, com a treballadors i usuaris, esperem que no es produeixi.

Antonio Fernàndez

Delegat de Prevenció

 

 

Darrera actualització de dilluns, 23 de maig de 2011 07:39