Art-4 butlletí electrònic 26 octubre 2009 – Els CAU denunciem el 5è Conveni

Els CAU denunciem el 5è Conveni i denunciem, també, les falsedats que s’han fet públiques de forma irresponsable. 

Els CAU ha denunciat el Conveni per la posició de les gerències, per la seva intransigència i perquè durant aquests anys no han volgut negociar, incomplint determinades clàusules del mateix. El dret a negociar les condicions de treball i el dret a denunciar els incompliments són la nostra responsabilitat sindical. 

El dia 8 d’octubre passat, els Secretariats d’Universitats de CCOO i d’UGT van adreçar un correu electrònic al PAS de les universitats públiques catalanes. 

En aquest comunicat es feia menció a la finalització del 5è Conveni del personal laboral, i s’hi barrejava un seguit d’informacions, relatives a la Comissió Paritària del Conveni, que no s’ajusten a la realitat del que va succeir. 

En aquest comunicat es culpabilitza el CAU de trencar la unitat d’acció i d’impossibilitar un acord global que, suposadament, suposaria unes millores per al PAS-l, a canvi de prorrogar el Conveni actual. Davant d’aquestes greus acusacions volem fer públics els següents aclariments:

  1. Un conveni col·lectiu té rang de llei i és d’acompliment obligat; per tant, si no s’acompleixen els acords que formen part de l’articulat del conveni, s’incompleix la llei.
  2. Fins ara, la majoria de la representació sindical la deté CCOO. És molt trist que fins al dia 21 de setembre, uns dies abans de la finalització del 5è Conveni, no hagin intentat seriosament fer funcionar la Comissió Paritària d’Interpretació del Conveni, fent evident que aquesta majoria ha servit de ben poc.
  3. S’ha hagut de recórrer als tribunals per fer aplicar condicions de treball clarament definides i que les gerències es negaven a implementar.
  4. Atesa la situació, els CAU teníem clar que havíem de denunciar el Conveni, perquè, a aquestes alçades, el dret a negociar les condicions de treball i el dret a denunciar els incompliments són la nostra responsabilitat sindical.
  5. De totes maneres, vam creure oportú fer esforços per poder arribar a una unitat d’acció, i fins i tot estàvem disposats a canviar d’estratègia per arribar a prorrogar el Conveni, sempre que en quedessin clars els punts i que les gerències acceptessin unes clàusules de garanties que possibilitessin canviar el marc de les negociacions per si les gerències feien evident la seva voluntat de deixar passar el temps sense aconseguir res de res (com han fet fins ara). Val a dir que els CAU vam ser felicitats per la resta de forces sindicals per aquesta voluntat negociadora.
  6. Però la “proposta d’acord” que han fet pública CCOO i UGT no inclou aquesta garantia que nosaltres exigíem. No és el mateix dir que Les Universitats es comprometen a donar compliment estricte al contingut d’aquest Acord […] el dret a exercir les accions legals i/o judicials que considerin oportunes en cas de produir-se incompliments en els compromisos adquirits, que no pas el que proposàvem nosaltres: “que si no s’acomplien els acords signats en la Proposta, els sindicats denunciarien el Conveni”.
  7. Per què és tan important marcar les diferències? Senzillament perquè no és el mateix denunciar l’incompliment d’un acord que denunciar l’incompliment d’un conveni per la raó que abans esmentàvem: un conveni té rang de llei i un acord no.

 Els CAU podem afirmar que farem tot el possible (de la manera que sigui) per fer acomplir els punts que no s’han negociat en el Conveni anterior i també que estem convençuts que, conjuntament amb els altres sindicats (els que hi estiguin disposats) i amb la força del conjunt dels treballadors i treballadores, aconseguirem defensar i millorar les condicions de treball del PAS. És per això que hem denunciat la vigència del 5è Conveni, i ja treballem en la denúncia de l’incompliment del mateix. 

Negociar un Conveni digne forma part de la defensa dels nostres interessos. 

Darrera actualització de dilluns, 26 d’octubre de 2009 21:46