Art-4 butlletí electrònic 29 gener 2010 – Interins, un exemple més de la precarietat a la UAB

Interins, un exemple més de la precarietat a la UAB

La UAB, des de fa uns anys ha disparat sense cap rubor el percentatge de personal contractat en precari. Un d’aquest casos és el del col·lectiu d’auxiliars administratius interins. Combatre la precarietat a la UAB ha estat un dels principals eixos d’actuació del nostre sindicat. Vistos els temps que corren, avui ho ha de ser encara més.

Fa uns 10 anys que el nostre sindicat va impulsar, des de la Junta de Personal Funcionari (JPF), la creació d’un pool d’auxiliars administratius funcionaris per tal de cobrir amb personal fix les substitucions i/o reforços que es poguessin produir a la plantilla de PAS funcionari. Amb aquest pool es va aconseguir disminuir la contractació d’interins i augmentar la d’auxiliars administratius funcionaris. La fórmula va funcionar més o menys correctament fins l’any 2006, moment en el qual es va començar a disparar novament la contractació d’interins, fins arribar a la xifra de més de 200, a finals del 2009. Vista la magnitud de la xifra, la JPF va demanar el passat desembre una reunió amb la gerència de la UAB, per mostrar el nostre descontent, demanar les dades d’interins i exigir la negociació d’una sortida satisfactòria a la situació. A aquesta reunió, la qual va tenir lloc el  passat 14 de gener, una de les primeres qüestions que la JPF va posar sobre la taula va ser que la gerència aclarís els rumors que anunciaven pel 2010 una disminució de personal a la UAB (3%), la no cobertura de les substitucions i que no hi hauria més reforços. La gerència ens va respondre que pel 2010 no contemplen el creixement de la plantilla, que es substituiran les diferents baixes i que es poden fer reforços però amb rigor pressupostari; de moment els reforços-SUMMA prorroguen la contractació fins el 31de març. Els interins que durant el 2010 causin baixa a la UAB per finalització de substitucions i reforços tornaran a la borsa d’interins per a possibles futures contractacions.

La JPF va sol·licitar a la gerència llistat actualitzat d’interins amb la situació de persones i places per tal de fer aflorar les places que estan catalogades com a “de reforç” però que ja porten prou temps en aquesta situació, i que han de ser considerades com a estructurals (fixes de plantilla). En virtut d’aquest estudi s’haurà d’assignar el número de places estructurals i les que no ho son. Aquestes places no estructurals les volem incorporar a la previsió de  pool.

La JPF també va demanar conèixer els criteris i les resolucions respecte a la petició de reforços, com es fa la gestió de la borsa d’interins i com les adjudicacions de reforços. La gerència va manifestar la seva disposició a negociar tots aquests aspectes. A les properes setmanes, veurem que hi ha de cert en aquestes asseveracions.

Des del CAU veiem imprescindible, per tal de reduir la contractació precària d’interins auxiliars administratius, els següents punts:

  1. Fer l’anàlisi que ens indiqui quantes places cobertes per interins son estructurals
  2. Les places, fruit de l’anàlisi, que no siguin estructurals ens indicaran el número d’efectius que ha de tenir el pool d’auxiliars administratius
  3. Convocar oposicions a l’escala auxiliar administrativa aquest 2010 amb un número de places que vingui marcat per la suma de places estructurals i de pool identificades en l’anàlisi dels interins actuals.

Defensarem aquestes opcions en la negociació que sobre aquesta qüestió s’ha obert amb la gerència d’aquesta universitat.

Si voleu completar, aclarir i/o opinar al respecte de la informació que us donem en aquest article us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Darrera actualització de divendres, 29 de gener de 2010 08:15