Art-4 butlletí electrònic desembre 2016 – Una altre manera de fer, el mateix…

Una altre manera de fer, el mateix…13

Ara per ara, malgrat alguns canvis estètics, el nou equip de govern de la UAB, “una altre manera de fer”, representa tants sols una forma més amable de fer el mateix, i no pas la renovació i el canvi institucional que desitjàvem.

Passats ja més de cent dies des de la presa de possessió com a rectora de Marga Arboix, i a les portes de la convocatòria d’una nova sessió d’un Claustre renovat pel cicle electoral, comença a fer-se necessària una primera avaluació política de l’actual, i ja no nou, equip de govern de la UAB.

Com a part positiva cal destacar “un altre manera de fer” més amable, més “polished”, més pròpia de la cultura UAB. Amb l’esforç de tothom s’estan superant les posicions de frontisme (i autoritarisme), absentes de diàleg, que han caracteritzat els últims anys a la UAB.

La part negativa són el poc (o gens) que hem avançat en la implementació de les reivindicacions col·lectives. Centrant-nos en l’àmbit que ens és propi i posem “notes” al vell estil a la seva actuació de govern fins ara; avaluem!

  1. El nou gerent no s’ha mantingut al marge de les aplicacions de les retallades. Tampoc respon al que consideràvem essencial: compromès de forma valenta en la defensa dels drets de la plantilla reconeguts en acords i convenis. De moment suspès en defensa. I, valentia, ni se li suposa.
  2. Acomiadament 0: cero, però “cero patatero”. L’actual equip segueix plantejant-se l’acomiadament com una opció vàlida per quadrar pressupost, fins hi tot trencant compromisos de continuïtat de llocs de treball adoptats per l’antic equip.
  3. Acords d’estructuralització de capítol 6: no presentats a examen. A punt d’haver de pagar nova la matrícula per pèrdua de convocatòries.
  4. Compromís d’aplicació del Conveni de PAS (amb l’aplicació normativa corresponent en l’àmbit funcionarial): suspès. Malgrat una suposada bona conducta sembla que ni tant sols s’han molestat en obrir el llibre de text.
  5. Jornada i horaris: podien fer-ho pitjor que els seus predecessors? Sembla que si (i era difícil). Encaparrats per a seguir imposant les 1605 hores anuals (37,5 setmanals), al marge de la negociació col·lectiva i laminant, una i altre vegada els drets de les persones treballadores. Avaluats com a excel·lent cum laude en “explotacionisme” patronal.
  6. Compromís polític en la recuperació de tots aquells aspectes relacionats amb la pèrdua de drets de les retallades: suspens baix, molt baix. Les úniques passes endavant s’aconsegueixen guanyant judicis… Tot hi així segueix l’obstruccionisme en la implementació de les resolucions judicials que ens son favorables.
  7. Selecció de personal, “comissions de serveis” i places de lliure designació. Els primers moviments en aquest aspecte han estat molt frustrants. Malgrat les bones intencions expressades encara no ens hem mogut en la direcció correcte… Necessiten millorar, i molt. Aquesta assignatura queda “per setembre”.
  8. Revisió a la baixa de les remuneracions dels alts càrrec del PAS que es troben fora del Conveni, especialment del de “gerent”. Eeeehh!!! Hi ha algú?? Ens hem quedat sols???? Responeu, hi ha algú? Va sis us plau, on us heu amagat? Es una broma, no??
  9. Compromís clar amb la carrera professional del PAS. Be, carrera professional…, passada la campanya electoral sembla que allò de la “carrera professional” és un petit accident que passa a les mitges quan es porta “tratge jaqueta”. Ja se sap, quelcom de poca importància, una promesa electoral d’aquelles que es fan, a “lo tonto”, sense pensar.
  10. 1. Tres eixos carrera professional: estructuració clara de l’organigrama de plantilla, perfils de llocs de treball i temaris de selecció. Els deures, sempre els deures per fer. Clar, amb tants deures i tantes extraescolars no els hi queda temps per jugar, pobrets. I si, ja se sap, els deures d’organigrama, perfils i temaris si que els han fet, però se’ls ha menjat el gos! Ai, el “Trosky” que es molt entremaliat!!

En quant als acords del Claustre del 21 i 22 de març…, la implementació dels quals ve reivindicada per una majoria qualificada de la comunitat universitària…, i que podrien suposar un gran salt endavant en la democratització real de la UAB… Bé, segurament el proper 15 de desembre, a la propera sessió del Claustre ordinari, n’haurem de tornar a parlar.

Darrera actualització de dimecres, 14 de desembre de 2016 11:42