Art-4 butlletí electrònic febrer 2011 – Recordant el claustre del 16 de desembre passat

Recordant el claustre del 16 de desembre passat

 

Obeirà l’Equip de Govern el mandat del Claustre de la UAB en relació als plans d’austeritat? O tiraran pel dret fent cas omís al màxim òrgan de representació de la UAB.

 

El passat 16 de desembre es van convocar les sessions del Claustre ordinari i extraordinari de la UAB. Com ja és habitual a les darreres sessions, diferents grups de claustrals van introduir punts a l’ordre del dia que, com critiquen altres claustrals, podríem considerar que no són propis d’aquestes sessions, però que, per altra banda, deixen al descobert els dèficits existents a les relacions institucionals dins de la nostra universitat

 

Cal fer notar, davant d’aquests fets, dues qüestions que considerem importants:

 

La primera és que la situació institucional, lluny de millorar, empitjora. I les dades així ho indiquen. En el Claustre anterior només dues de les 14 propostes presentades es van aprovar. En aquest darrer es van aprovar 12 propostes de les 16 presentades. A més, l’informe de la Rectora es va aprovar amb un únic vot de marge. Creiem que la comunitat universitària està fent arribar un clar missatge a aquest equip de govern en el sentit de no recolzament de la seva gestió.

 

La segona reflexió és que la situació és pitjor del que ens pensem. El Claustre, el màxim òrgan de representació de la institució, ha parlat de manera clara i ha demanat als diferents estaments de la UAB que actuïn d’una determinada manera: revisar taxes, salaris, reglaments,…

Esperem que l’equip, amb la Rectora al seu davant, tingui pel Claustre el respecte que es mereix, i es tinguin en compte les seves indicacions.

 

Esperem, tanmateix, que els claustrals que encara pensen que alguns temes no han d’arribar al Claustre, reflexionin sobre perquè tot això està passant i perquè aquestes iniciatives, en contra de l’acció política de la Rectora i el seu equip de govern, tenen cada vegada més suports.

 

Els claustrals del CAU, no cal dir-ho, estarem vigilants i demanarem explicacions sobre com s’han posat en pràctica les propostes aprovades.

 

 

Darrera actualització de dimarts, 8 de febrer de 2011 13:30