Art-4 butlletí electrònic març 2011 – L’equip de Govern de la UAB continua endavant amb la seva política de retallades

En contra de les decisions del Claustre i menyspreant als treballadors i als seus representants.

L’equip de Govern de la UAB continua endavant amb la seva política de retallades.

Ens diuen que la UAB té un dèficit de uns 50 milions d’euros i que la Generalitat no paga. Del que no diuen res és de la pèssima gestió que la Universitat fa del pressupost que té, malbaratant recursos i privilegiant els interessos de sectors específics,  mentre penalitza els estudiants, els docents investigadors i el personal de serveis. El passat 23 de febrer, a la Comissió d’Economia, es va aprovar el pla de xoc fet públic al mes de Novembre del 2010. Aquest fet, posa de manifest que hi ha una línia d’actuació marcada per l’equip de Govern, seguint una decisió pressa fa molts mesos, passant per sobre de tot i de tots. El pitjor és que aquest Pla de xoc és l’aperitiu del plat gros, el Pla de Sostenibilitat que ens anuncien a partir del 2012. Si la manera en que s’ha concretat el Pla de Xoc és la manera en que es concretarà el Pla de Sostenibilitat, “VAMOS APAÑAOS”.

El darrer Claustre -el màxim òrgan de decisió de casa nostra- va instar a l’equip de Govern a negociar qualsevol mesura que hagi d’afectar a les condicions del PAS, en el seu àmbit corresponent (Comitè, Junta, Conveni…), i a facilitar tota la informació econòmica rellevant per a poder arribar a acords. Els CAU sempre hem defensat, i els fets així ho demostren, que si del que es tracta es de reduir la despesa, hi han molts més àmbits on actuar i que no cal incidir en els col·lectius més febles.

En aquest sentit, i a tall d’exemple, al desembre de  2011 vàrem adreçar-nos al Director de Serveis Informàtics, sol·licitant informació detallada sobre les despeses de llicències d’aplicacions, manteniment i desenvolupament d’aplicacions, etc. La seva resposta va ser: tota la informació és pública, està a la web.

De la mateixa manera, ens vam adreçar al Cap de l’Àrea d’Arquitectura sol·licitant informació detallada de les diferents obres i construccions dels darrers 2 anys (des que va començar la crisis), pressupost inicial, despesa final, despesa adequació posteriors, …. Ens va respondre amb un corta y pega d’allò que apareix al pressupost.

Podem enumerar molts més àmbits on pensem que es pot actuar, si es vol. Però si es tracta d’aprofitar les circumstàncies, que no es molestin en demanar comprensió, col·laboració, sacrifici. Quina mena de col·laboració es pretén aconseguir quan no es facilita, ni tant sols, la informació necessària per poder fer propostes acurades, rigoroses, serioses?

Està clar: la decisió està presa fa molt de temps. Nosaltres no l’acceptarem per que la solució no és la retallada de drets dels treballadors i treballadores sense motiu, o potser seria més adient dir: per motius aliens a la situació actual. Des dels CAU tenim la convicció que aquest pla de xoc és confegit a pedaços, i no pas fruit d’un anàlisi rigorós de les partides susceptibles de generar estalvi. És un pla que pretén deslegitimar el Claustre en no negociar  la seva aplicació (més enllà de converses amagades de passadís amb ves a saber qui), el qual representa un pèssim precedent per a les futures negociacions, i vol amagar la pèssima gestió dels successius equips de Govern, aquest inclòs.

Darrera actualització de dimecres, 16 de març de 2011 11:39