Art-4 butlletí electrònic març 2012 – Els CAU-f ressuscitem el Quincacau.

Els CAU-f ressuscitem  el Quincacau.

Fa uns anys els Cau-f teníem un full informatiu que anomenàvem Quincacau. És ben clar que la situació laboral i social ara és un cacau i creiem que el PAS-f heu d’estar puntualment informats del que es cou sindicalment a la UAB, per això pensem que és un bon moment per tal que reneixi el Quincacau. A la vostra disposició està la primera entrega d’aquesta segona etapa.

La mobilitat del PAS-f de la UAB: més d’un any immòbil

Com recordareu, a inicis de 2011 la Generalitat va emetre una instrucció per la qual deixava en suspens la seva oferta pública d’ocupació i paralitzava els processos d’oposicions i de promoció (no es podia augmentar la despesa de personal) als diferents organismes de l’administració catalana. Sortosament, i amb els CAU encapçalant la demanda, a les mesures de contenció de la despesa pel pressupost 2011 de la UAB (aprovades al juny-2011) es va incloure una única mesura de promoció per al PAS: l’aplicació de l’acord per a la determinació de mesures organitzatives  per al col·lectiu de biblioteques, que suposava la reclassificació de més de 50 bibliotecaris. També es va incloure que es poguessin convocar a concurs de trasllat les places vacants (sempre que no hagués augment de la despesa de personal). Des de juny del 2011 la JPF reclama la convocatòria d’aquests concursos. Amb data 24/11/12 l’àrea de RRHH  presenta a la JPF la seu informe de mobilitat del PAS-f on es proposa convocar a trasllat i/o promoció les places vacants a la plantilla de PAS-F (la JPF feia temps que ho demanava). Aquesta acció l’hauria d’autoritzar el vicerector de política econòmica. En dimitir aquest i assumir les seves funcions la rectora, la JPF va demanar una reunió amb ella per desblocar aquest tema. A la reunió (24/2/12) va assistir el gerent i va informar a la JPF que les propostes del citat informe es duran a terme.  La JPF ja ha demanat a l’àrea RRHH que concreti el número de places i el calendari de les convocatòries. Conforme la JPF avanci en la negociació d’aquest tema tant important per a tots i totes us mantindrem informats puntualment.

Interins, els rumors sobre la seva situació no cessen.

El col·lectiu de funcionaris més exposat a les injustícies de les retallades és el col·lectiu d’interins, degut principalment a la precarietat del seu model de contractació. Als rumors sobre el manteniment dels contractes d’interinatge i del nombre actual d’interins a la UAB s’ha afegit un de nou: la imminent aplicació a aquest col·lectiu de la reducció de jornada al 85% i la conseqüent afectació de la retribució. Companys i companyes interins es van adreçar als CAU per informar-nos que diferents caps, a diferents llocs de la UAB,  estaven donant per fet que segons el que indica la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat als interins de la UAB se’ls aplicaria l’esmentada reducció. El proppassat 24/2/12 la JPF va tenir una reunió amb la rectora de la UAB, a la que també va assistir el gerent, en la qual se’ns va dir que:

  1. des de la gerència no ha sortit aquesta informació ni cap instrucció referent a aquesta qüestió.
  2. que la suposada reducció encara resta pendent de com afectarà l’aplicació definitiva del pressupost de la Generalitat 2012 i de la llei d’acompanyament dels pressupostos.

Des dels CAU us mantindrem informats puntualment de qualsevol novetat que es produeixi al respecte.

Implementació definitiva de l’acord per a la determinació de mesures organitzatives  per al col·lectiu de biblioteques.

Finalment, i després de molts entrebancs, la implementació de l’acord per a la determinació de mesures organitzatives  per al col·lectiu de biblioteques està arribant al seu fi. El 9 de febrer de 2010 la JPF va signar l’acord que recollia la demanda històrica del personal bibliotecari de poder accedir al nivell BB22, a banda de la consecució de la reclassificació de diferents places de l’àmbit de biblioteques. Aquest accés dels bibliotecaris BB20 a BB22 s’està fent pel sistema d’acreditació de competències. Es la primera vegada que s’utilitza aquest sistema en l’àmbit dels funcionaris de la UAB. Dels 42 companys i companyes BB20 que tenien l’opció (voluntària i no obligatòria)  de presentar-se, una vegada finalitzat el termini, ho han fet 35. A finals del mes d’abril s’acabarà el procés, i al mes de maig de 2012 esperem que tots els candidats i candidates hagin assolit el nou nivell BB22, així com el seu augment retributiu pertinent. Des dels CAU estem molt satisfets que, en un moment en el que únicament es volen aplicar retallades, es pugui parlar  de l’augment retributiu  de companys i companyes funcionaris discriminats històricament. Els CAU, que des del primer moment hem lluitat i apostat per la consecució, signatura i aplicació d’aquest acord continuarem vetllant per que la seva implementació definitiva acabi satisfactòriament el més aviat possible (maig-2012).

Jornada i horaris

Des de fa més d’un any i arrel de l’aprovació en assemblea del PAS-f  (novembre 2010) de la seva plataforma reivindicativa la JPF està intentant negociar una millora en jornada i horaris. A tal efecte es va demanar la millora del manual de gestió horària, en negociació en aquest moment i canvis en jornada i horaris. Segons es va acordar a la JPF que cada secció sindical presentés la seva proposa de jornada i horaris, els CAU van presentar a la comissió de Jornada i horaris de la JPF la seva proposta que amb aportacions dels companys i companyes de les altres seccions sindicals va desembocar en una proposta consensuada. Aquesta proposta va ser presentada a l’àrea de Recursos Humans  (RRHH) en la reunió de 1/3/12. La sorpresa va ser que des de  RRHH se’ns emplaça a començar a parlar de la possible aplicació de la jornada setmanal de 37,5h. que s’ha legislat a nivell estatal i autonòmic. La JPF va manifestar que manté la seva proposta de jornada i horaris i que fins que de moment no hi ha cap directriu explícita que obligui a la seva aplicació en l’àmbit universitari. Des dels CAU us mantindrem informats puntualment de qualsevol novetat que es produeixi al respecte.

Que coneixes de la Junta de PAS Funcionari (JPF)?

Aquest maig vinent es compliran 2 anys de mandat de l’actual JPF. El mandat de la JPF és de quatre anys. Les eleccions van tenir lloc el 27/5/07 amb aquests resultats:

 

  vots totals %  
CAU 164 26,49  
CCOO 227 36,67  
UGT 136 21,97  
CSIF 26 4,20  
blancs 45 7,27  
nuls 21 3,39  
total 619 61,48  
   

Repartiment membres junta de PAS funcionari

    JPF 2010 JPF anterior diferència
  CAU 7   5   +2
  CCOO 10   10   0
  UGT 6   3   +3
  CSIF 0   1   -1

En properes entregues us anirem apropant la JPF a través de diferents informacions.

Al nostre email ( cau@uab.cat ????) podeu aportar les vostres opinions, fer les vostres consultes, demanar els aclariments que vulgueu, etc….

 

Darrera actualització de dimecres, 14 de març de 2012 12:57