Art-4 butlletí electrònic març 2017 – Una nova sentència guanyada: una altra prova que no ens hem de conformar amb les engrunes de la negociació.

Una nova sentència guanyada: una altra prova que no ens hem de conformar amb les engrunes de la negociació.

Com ja s’ha vist amb el tema del Plus Campus, sovint les negatives de l’empresa en les negociacions no són el punt i final. Sovint són els procediments judicials els que tenen la darrera paraula, per molt que l’empresa s’entesti a malbaratar recursos públics en presentar recursos fins a la darrera instància sobre sentències ja dictaminades per jutjats de primera instància o, fins i tot, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ha hagut de ser, de nou, el Tribunal Suprem qui dictamini que, efectivament, els CAU-Iac teníem raó en la nostra demanda en relació a la reducció de las pagues extres de 2013 y 2014. Aquest extracte de la sentència 981/2016 (text íntegre adjunt) deixa ben clar allò que ens van retallar indegudament, i que, a la major brevetat possible, ens hauran de retornar.

 […] sentencia por la que: “Se declare el derecho de los trabajadores afectados por el presente conflicto a que les sea abonado para el periodo 2013 el 50% de 1/14 parte de la retribución anual, en la parte meritada en el periodo 1.1.2013 a 28.2.2013 y para el año 2014, el 50% de la paga extra de junio de 2014 meritada en el periodo 1.7.2013 a 30.1.2014 y el 50% de la paga extra de diciembre de 2014 meritada en el periodo 1.1.2014 a 30.1.2014. Las cantidades que se devenguen deberán ser incrementadas en un 10% de interés anual en virtud de lo establecido en el artículo 20.3 ET. Así mismo interesa esta parte se incorporen al fallo de la sentencia las menciones previstas en el artículo 160.3 LRJS.”

Aviat sol·licitarem una reunió amb la Gerència de la UAB per a concretar la data en la què es farà efectiu el cobrament per a tot el personal al qual li van aplicar aquesta retallada que, una vegada més, s’ha demostrat com a injusta.

Sentència 981/2016(PDF)

 

Darrera actualització de dilluns, 6 de març de 2017 12:18