Art-4 butlletí electrònic novembre 2010 – La UAB incompleix la normativa dels processos de selecció

COMUNICAT

La UAB incompleix la normativa dels processos de selecció de personal permeten la participació en els tribunals de persones que tenen relació directe amb els candidats.

La Universitat Autònoma de Barcelona, malgrat les continues peticions de la Secció Sindical dels CAU-iac (UAB), no ha realitzat cap esforç per l’acompliment del concepte “relació de servei” de la Llei 30/92 de 26 de Novembre en els tribunals de selecció del personal no docent laboral (PAS-l). Aquest incompliment genera seriosos dubtes sobre la legalitat, transparència i igualtat d’oportunitat en aquests processos.

A la pràctica, la UAB, ha desenvolupat un sistema de contractació a l’ombra que, en la nostra opinió pot genera un meritoriatge encobert. L’actual gerència tant aviat reconeix el problema com col·labora amb l’incompliment de la normativa.

Els CAU-iac han presentat diverses recusacions i recursos contra decisions que considerem arbitràries que han estat rebutjades pel rectorat, sense cap respecte pel terminis previstos per llei. Els últims concursos de selecció del Gabinet jurídic de la UAB han sigut un exemple dels habituals incompliments que es produeixen de la normativa.

La vetlla per evitar els incompliments de les lleis que poden generar situacions d’actuacions arbitràries de l´administració ha de ser compartida per tots els que en tenen responsabilitat social: estaments jurídics, polítics, premsa… Fem una crida a que assumeixin les seves funcions, no podem esperar que les seccions sindicals facin front soles les perversions del sistema.

Els CAU-iac continurem presents en els processos concursals, amb una especial vigilància de l’acompliment de les normatives i lleis; a la defensa dels drets dels candidats i candidates.

Secció sindical dels CAU-iac a la UAB

Llegiu-ne més

Darrera actualització de dimarts, 23 de novembre de 2010 11:51