Art-4 butlletí electrònic novembre 2016 – RiscsPsicoSocials: quelcom prioritari!!!

RiscsPsicoSocials: quelcom prioritari!!!

Els RPS (riscs psicosocials) s’estan convertint en una plaga entre els riscs laborals que afecten les persones treballadores de l’administració pública. Les conseqüències son gravíssimes. El compromís d’eradicació ha de ser una prioritat compartida: institucional, gerencial, col·lectiva i personal. La UAB no pot deixar espai a la discriminació, l’autoritarisme, l’arbitrarietat i el menysteniment.

Les característiques pròpies de l’administració pública fan que els psicosocials siguin un dels riscs laborals als que més exposats estan les persones treballadores. Malauradament la UAB no n’és una excepció… Les conseqüències de l’exposició a aquest risc son d’un gran nivell de gravetat. Els tractaments dels danys ocasionats per aquesta exposició son molt llargs i costosos i les seqüeles terriblement destructives pel benestar general de les persones.

El curiós del cas és que l’eliminació dels riscs psicosocials és molt poc costosa: es tracta tant sols de canvis en el sistemes de dinàmica relacional, i de generar una “cultura” d’empresa que previngui, eviti i desterri aquestes dinàmiques.

Actualment la llei de prevenció de riscs laborals utilitza l’eina de les avaluacions de riscs psicosocials (AvRPS) per a la prevenció, detecció, correcció i eliminació d’aquests riscs. Les AvRPS son llargues i requereixen un esforç en recursos humans importants: malgrat això poden ser molt útils. Les mesures correctives que es deriven de les AvRPS poden ser de gran ajuda en l’exercici del lideratge. Aquestes mesures poden definir recursos que ajudin a millors formes relacionals, especialment “sanes”, que poden ser de gran ajuda per aquelles persones que tenen la responsabilitat de l’exercici del lideratge. És per això que és molt recomanable que les AvRPS es facin amb la complicitat dels lideratges: poden millorar molt el “clima” laboral i sanejar-lo. La conseqüència en serà, doncs, un augment de la productivitat, de la satisfacció dels equips de treball i de les persones usuàries. L’objectiu d’evitar els AvRPS és un objectiu “win-win”, tots hi guanyem!

Però l’eliminació del AvRPS comporta un canvi actitudinal personal i col·lectiu que s’ha d’implementar a tots els nivells institucionals: equip de govern, gerència, comitès i juntes, plantilla i a nivell personal de totes i cadascuna de les persones que formem la comunitat UAB. Es per això que des de la Secció sindical dels CAU-IAC estarem especialment alerta a qualsevol actitud que comporti discriminació, arbitrarietat, autoritarisme o menysteniment. Traspassar aquestes línies roges no gaudirà de la nostra complicitat.

D’altra banda, seguirem lluitant per a que la gerència reconegui les baixes (ILT, incapacitat laboral transitòria) derivades dels riscs psicosocials en el lloc de treball com a accident laboral: no podem permetre la doble victimització actual. No podem permetre que les persones víctimes dels riscs psicosocials es vegin agreujades en la seva salut i en la seva butxaca. Els retalls salarials que se’n deriven de les malalties comunes no es poden seguir aplicant sobre les malalties psicosocials que es deriven del lloc de treball. I no defallirem en aquesta reivindicació!!

Darrera actualització de dijous, 3 de novembre de 2016 09:18