Art-4 butlletí electrònic setembre 2010 – Personal interí: Desmentits els rumors d’acomiadaments generals.

Personal interí: Desmentits els rumors d’acomiadaments generals.

A la reunió de comissió negociadora del proppassat 13/9/10 el vicegerent de RRHH va confirmar que segons demanda de la JPF, la UAB mantindrà el nombre d’interins actual.  Aquesta decisió es durà a efecte adjudicant nous interinatges als companys que vagin finalitzant les destinacions que tenen fins el moment.

Durant tot l’any 2010, amb les injustes mesures de reducció pressupostària al sector públic i, més encara, desprès de la retallada de sous dels treballadors públics aplicada pel govern central, planava a la UAB, segons indicacions de la gerència, la possibilitat de reduir el nombre d’interins. Aquesta reducció es faria efectiva a partir de la no renovació dels interinatges que anaven finalitzant.

Des dels CAU vam mostrar el nostre total refús al fet que aquesta possibilitat es pogués fer realitat i, constituïda la nova JPF al juny passat, un dels temes prioritaris que aquesta va assumir va ser la de vetllar pel manteniment de la relació contractual de tots els interins amb la UAB.

Posteriorment, a la reunió de comissió negociadora del proppassat 13/9/10 el vicegerent de RRHH va confirmar que segons demanda de la JPF, la UAB mantindrà el nombre d’interins actual.  Aquesta decisió es durà a efecte adjudicant noves destinacions als interins que hagin d’abandonar les que hi tenen fins al moment.

Per tal que no es produeixi cap situació no desitjada, us emplacem des dels CAU a que informeu a la JPF del moment previst per a la finalització del vostre contracte actual d’interinitat per tal de fer el seguiment de l’adjudicació de la nova destinació.

Darrera actualització de dilluns, 27 de setembre de 2010 09:45