Art-5 butlletí electrònic 29 gener 2010 – Personal de biblioteques, el gran oblidat.

29

Històricament, el PAS destinat a les biblioteques ha estat un personal poc atès per les diferents direccions de la UAB; l’últim episodi que constata aquesta manca d’atenció el tenim en que van quedar relegats sense requalificació per l’anterior gerència, i quasi un any desprès de l’accés del nou equip de govern, aquesta requalificació resta encara  pendent.

Durant el 1r semestre del 2008 la gerència i la JPF van estar negociant la revisió de plantilla del PAS-f. En aquest procés la gerència va presentar el seu model que no contemplava al PAS de biblioteques. La gerència va justificar-se dient que no havia tingut temps d’enllestir l’estudi de la plantilla de biblioteques de la UAB.

Amb l’entrada de la nova gerència, la JPF va demanar la presentació del model de plantilla de biblioteques, negociar-ho amb la gerència i aplicar les requalificacions pertinents. El model gerencial de plantilla de biblioteques va ser entregat a la JPF a mitjans del 2009, però no amb la intenció de negociar si no simplement d’informar.

La JPF va insistir en la necessitar de negociar la proposta i que la seva aplicació econòmica fos amb els mateixos efectes que les mesures unilaterals aplicades a l’octubre de 2008.

La JPF es va reunir amb representants del personal de biblioteques per tal de preparar una proposta alternativa a negociar i va convocar assemblees informatives amb els companyes/es de biblioteques. Es van produir vàries reunions amb la gerència en les que es va tractar el tema, però sempre sense arribar a un acord global.

La gerència ha acceptat la retroactivitat de l’aplicació econòmica de les mesures i ens assegura que té una de reserva pressupostària a aquest efecte, però no se li veu especial interès en flexibilitzar la seva proposta i apropar-se a l’acord amb la JPF.

Des dels CAU creiem que aquesta qüestió és absolutament prioritària i que la JPF ha de reclamar el tancament immediat de la revisió de la plantilla de biblioteques i la requalificació del seu personal. Ja s’ha arribat tard, ara cal que resolguem de forma urgent i satisfactòria la nova configuració de la plantilla de biblioteques. Teniu el compromís que els representants dels CAU a la JPF s’esforçaran per aconseguir-ho.

Darrera actualització de divendres, 29 de gener de 2010 08:16