Art-5 butlletí electrònic abril 2014 – Carta oberta dels SLIPIs de Ciències i Biociències

Uns companys del torn de tarda dels SLIPIs de Ciències i Biociències, i del servei de vigilància de l’Edifici C, ens fan a mans aquesta carta oberta, que volem compartir amb vosaltres.

Benvolguts companys,

Uns quants treballadors de l’SLIPI de les facultats de Ciències i de Biociències us volem informar sobre una nova retallada i greuge comparatiu amb altres consergeries de la UAB que estem patint i que sembla que no pugui solucionar-se. El fet és que ja fa uns mesos que no disposem –després de gairebé 20 anys– d’aigua calenta als nostres vestidors (d’homes i de dones), compartits amb el servei de manteniment, el de vigilància i a disposició de qualsevol treballador o usuari de l’edifici que ho necessiti, perquè l’escalfador elèctric que teníem va espatllar-se i, en no poder-se arreglar, l’Administració de Centre s’ha negat a comprar-ne o instal·lar-ne un altre adduint que “no procedeix”, que per les tasques que exercim no ens correspon tenir-ne cap. Actualment, doncs, si volem, podem dutxar-nos i rentar-nos les mans –les dutxes i el lavabo encara hi són–, però amb aigua freda.

L’edifici on treballem és, juntament amb el B, el de major extensió en m2 de l’Autònoma. Com molts de vosaltres sabeu, les tasques de l’SLIPI de l’edifici C no es limiten a l’atenció a l’usuari, per finestreta o telefònicament, sinó que també ens fem càrrec de traslladar mobiliari –plafons, taules, cadires, capses, etc– quan cal i, sobretot, de la gestió de cinc sales (una d’Actes, dues de Graus, una de Juntes i una altra de reunions que anomenem de Vidre) i 53 aules, les quals, des de fa un parell d’anys i durant el període lectiu, revisem cada hora fins al seu tancament diari definitiu. Entre nosaltres també hi ha un membre de l’EPA (Equip de Primers Auxilis) que periòdicament està exposat al contacte físic directe amb persones –gairebé sempre alumnes– que pateixen d’alguna indisposició o malaltia, que podria arribar a ser contagiosa (ha arribat a atendre persones amb febre, hemorràgies i vòmits). D’altra banda, els vigilants han de fer successives rondes a l’edifici –la seva jornada laboral diària oscil·la entre les 11 i les 12 hores en horari nocturn i de cap de setmana– de les quals la primera és, sens dubte, la que porta més temps (al voltant de tres hores) i treball, ja que supervisen totes les plantes i espais de l’edifici a peu (no poden agafar l’ascensor).

En definitiva, aquesta feina variada del nostre personal provoca que, especialment a l’estiu, al final del dia (o de la nit), l’elevat nivell de sudoració assolit sovint faci recomanable, per raons evidents d’higiene i salubritat, una dutxa… amb aigua calenta.

De moment, el Comitè d’Empresa està intentant aconseguir que tornem a disposar d’un escalfador elèctric, que, com a client particular, es pot aconseguir per menys de 100 euros (de 50 litres, per exemple: www.leroymerlin.es/fp/13445194/termo-electrico-delta-vertical-d&idCatPadre=593087&pathFamilaFicha=5005). Tanmateix, trobem que és important fer-nos ressò de la nostra problemàtica per prevenir i informar la resta de la comunitat universitària de situacions similars amb què es poden trobar en un futur immediat: perdre drets i serveis dels que fins ara gaudíem per decisions arbitràries preses sense diàleg ni consens.

Cordialment,
Torn de tarda de l’SLIPI de les facultats de Ciències i de Biociències i membres del servei de vigilància de l’edifici C

Darrera actualització de dimarts, 1 d’abril de 2014 10:07