Art-5 butlletí electrònic febrer 2011 – Oposicions a l’escala auxiliar administrativa: compromís de convocatòria pel març

Oposicions a l’escala auxiliar administrativa

Compromís de convocatòria pel març

A la reunió negociadora d el passat dijous 3 de febrer, la Gerència es va comprometre a dur a terme la convocatòria de la oposició pel proper mes de març. Hi ha un principi d’acord entre JPF i Gerència respecte al contingut i requisits, i resta per tancar el nombre de places convocades: la Gerència planteja 40 places i la JPF demana ampliar aquest nombre.

Des de el CAU volem mostrar la nostra satisfacció per haver col·laborat a que finalment es convoqui el concurs-oposició a l’escala auxiliar administrativa. En l’actual situació econòmica, i d’atac a la funció pública, no ha estat fàcil aconseguir-ho. Les darreres oposicions a aquesta escala es van fer a inicis de 2008, i la JPF ha exigit que es mantingui el mateix procés que a l’anterior convocatòria, cosa que ha estat acceptada. Els CAU vàrem proposar a la JPF que aquesta demanés a la gerència que com a mínim es convoquessin les places assignades al pool d’aquesta escala, i que és un nombre clarament superior als 40.

Som conscients que, en cap cas, podrem arribar a cobrir les quasi 200 places d’interins existents actualment al PAS-F de la UAB, en un moment en que les plantilles de funcionaris resten congelades per la Generalitat i per l’Estat, però esperem un gest positiu per part de la gerència, tenint en compte la necessitat de regularitzar la situació d’uns companys que, en molts casos, realitzen tasques totalment imprescindibles pel  bon funcionament de la UAB.

Tot i així, els CAU continuarem insistint en la nostra posició de defensa del manteniment de les contractacions dels interins actuals, per raons de solidaritat amb aquests companys, i per la seva vital aportació als diferents serveis de la nostra universitat.

Darrera actualització de dimarts, 8 de febrer de 2011 13:30