Art-5 butlletí electrònic setembre 2010 – Plantilla de biblioteques, “una història interminable”

Plantilla de biblioteques, “una història interminable”

Abans de vacances, la vicegerència de RR.HH. es va comprometre a crear una comissió tècnica, integrada per la cap de RRHH, la direcció de biblioteques, la permanent de la JPF i un membre de la comissió de biblioteques, que es reuniria el dia 6 de setembre i que, en un termini breu, negociaria els temes pendents de plantilla de biblioteques. Aquesta comissió no es va reunir al setembre per “problemes d’agenda” dels responsables de RR.HH. i ara ens diuen que a fi i efecte de tancar definitivament la negociació aquesta comissió es reunirà en els propers dies per tal de presentar un document d’acord entre les parts abans de finals d’octubre. Ens els creiem?

La resposta a aquesta pregunta la tenen els treballadors de biblioteques, però en qualsevol cas, els CAU entenem que la possibilitat d’un acord passa en aquests moments per l’assoliment de les següents reivindicacions:

  1. Manteniment de les places de Cap de Biblioteca a l’escala tècnica.
  2. Reclassificació de BB19 a BB20 del personal bibliotecari interí.
  3. Revisió de plantilla de l’àmbit de biblioteques, més enllà de les mesures contemplades a la proposta de gerència de juny del 2009.
  4. Possibilitar la promoció de l’escala administrativa dins de l’àmbit de biblioteques fins al C-22.
  5. Valoritzar les places de les biblioteques de Medicina, Sabadell i Veterinària, amb menys estructura i, per tant, amb més complexitat per l’assumpció de diferents funcions en un mateix lloc de treball.
  6. Pas dels administratius C16 a C18 per eliminar aquesta doble escala salarial.
  7. Possibilitar el canvi d’horari al personal de tarda per conciliació de la vida laboral i familiar per altres vies diferents a l’ordinària davant la inexistència d’oferta de places vacants en horari de 8h. a 15h. o de 9h. a 17h.

Veurem, en els propers dies, quina és la disposició real de la UAB a donar una resposta positiva a aquestes reivindicacions. De moment, l’únic que hem aconseguit és que tots els administratius reconeguts com a C-18 a la proposta de plantilla de la gerència hagin cobrat  a la nòmina del mes d’agost l’augment retributiu amb efectes juny 2008.

 

Darrera actualització de dilluns, 27 de setembre de 2010 09:46