Art-7 butlletí electrònic setembre 2010 – Comissió de serveis: Servei de col·locació a dit

Comissió de serveis: Servei de col·locació a dit

Des de fa uns mesos assistim amb sorpresa i desconfiança a la proliferació de la figura administrativa de la comissió de serveis dins de la gestió dels recursos humans a la UAB.*

Des de la constitució de la nova JPF, els CAU hem denunciat aquesta situació que considerem un mecanisme de gestió del personal totalment discrecional, i amb el que NO estem d’acord i que, com és previst a la normativa, únicament s’hauria d’utilitzar en casos excepcionals i molt justificats.

Fins ara les comissions de servei havien estat escassament utilitzades a la UAB, i en 40 anys d’història de la universitat ningú les trobava a faltar. La pregunta és: per què abans es podia funcionar sense elles i ara, en canvi, s’han convertit en la solució “màgica” per la gestió de personal?

Dubtem sobre la seva necessitat i, sobretot, discrepem totalment amb la forma en que s’estan aplicant per part de la gerència de la UAB. La comissió de serveis, segons normativa, ha d’estar motivada i justificada per raons d’urgència. Fins al moment l’únic document que rep la JPF són les resolucions sense cap constància ni de la seva motivació ni justificació.

Una altra situació que fa aquesta figura administrativa discriminatòria és l’adjudicació a dit de les places. La no motivació i l’adjudicació a dit estan convertint a les comissions de serveis a la UAB en un focus d’opacitat i de repartiment de premis i càstigs entre els companys i companyes.

Els CAU denunciem aquesta situació que considerem un mecanisme de gestió del personal totalment discrecional i amb el que NO estem d’acord i que, com és previst a la normativa, únicament s’hauria d’utilitzar en casos excepcionals i molt justificats.

Per tal de redreçar la situació, en el sí de la JPF hem fet les següents propostes:

  1. Exigir a la Gerència que abandoni la pràctica de resoldre cap comissió de serveis de forma unilateral i sense el coneixement previ de la JPF.
  2. Negociar amb la gerència un sistema d’aplicació de les comissions de serveis que establiria criteris de:
  • Urgència i necessitat
  • Procés d’adjudicació
  • Previsió temporal de cada comissió de serveis (la normativa contempla un màxim de 2 anys)

Sense aquests criteris haurem de denunciar la situació de totes les formes possibles: públicament, jurídicament, etc…

Comissions de serveis? Únicament les imprescindibles i justificades i amb criteris d’adjudicació transparents.

* Aquesta figura administrativa és regula al Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya DECRET 123/1997, de 13 de maig (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997) capítol XIII, articles del 101 al 104.

Darrera actualització de dilluns, 27 de setembre de 2010 09:48