Art1-Full informatiu Quincacau – 04 – Novembre – 2015

CONVOCATÒRIES A ESCALES DE FUNCIONARIS

Per fi, el reconeixement professional del funcionaris està en bon camí. El procés, com bé sabeu, ha estat llarg i ple d’entrebancs. Ara caldrà estar alerta en la transparència dels processos que es posaran en marxa. Confiem arribar també a un acord satisfactori en la convocatòria d’oposicions a l’escala Auxiliar Administrativa.

Finalment i després de quasi un any de negociació, a la Comissió Negociadora del proppassat 26/10/15, la JPF ha arribat a un principi d’acord amb la Gerència per tal de fer oposicions internes a les escales tècnica, gestió i administrativa i a la vegada convocar a trasllat i/o promoció les places vacants d’aquestes escales. Però anem a pams escala a escala.

Escala administrativa

La JPF ha aconseguit la seva demanda principal: es convocaran tantes places com a auxiliars administratius hi ha a la UAB, un total de 90.

Les bases de la convocatòria es publicaran abans de final d’any per la qual cosa en cas de poder fer curs de preparació a les oposicions serà de curta durada. S’ha d’acabar de concretar el procés de l’oposició, la JPF proposa que sigui similar al utilitzat en les darreres ocasions.

Passades les oposicions els auxiliars administratius accediran a l’escala i seran nomenats en el termini legal establert. L’adjudicació de places anirà en funció de si els funcionaris que aprovin puguin quedar-se a la seva plaça i, en cas que hagin de marxar hauran d’optar a les places actualment vacants d’administratiu.

Hi ha 44 places vacants a l’escala administrativa de les quals la majoria no són bàsiques d’escala. Es convocaran a partir d’aquest mes de novembre a trasllat i/o promoció dintre de l’escala. Les convocatòries s’agruparan per nivells i àrees de treball. Està previst que es facin 11 tribunals.

Escala de Gestió

La JPF està molt satisfeta doncs no es convocaran les places individualment, sortiran les 22 vacants de l’escala a oposició d’accés a escala. Les bases de la convocatòria  es publicaran abans de final d’any. S’ha d’acabar de concretar el procés de l’oposició.

Els candidats que superin l’oposició accediran a l’escala i se’ls nomenarà com a B20. Seguidament es convocaran a concurs de trasllat i/o promoció les 22 places vacants doncs totes són de nivells superiors al bàsic (B22, B23, B24). A aquestes convocatòries que s’agruparan en 6 tribunals podran concursar els actuals gestors més els 22 que accedeixin a l’escala per oposició.

Els ocupants de places catalogades com a C/B i que compleixin els requisits de la convocatòria (bàsicament titulació) podran opositar. En el cas que superin l’oposició restaran a la seva plaça ara com a gestors (escala B) sense interferir en les 22 places convocades.

Escala Tècnica

El procediment serà molt similar al que es farà servir a l’escala de gestió. Es convocaran 5 places d’aquesta escala agrupades en 2 tribunals.

Des dels CAU fem una valoració positiva d’aquest preacord que possibilitarà que molts funcionaris de la UAB puguin pujar d’escala i que d’altres es puguin promocionar. A la vegada es donarà fi a moltes adjudicacions provisionals de places (comissions de serveis, encàrrecs de gestió, gestors interins, etc…). Vetllarem per a que tot aquest enorme procés, mai vist a la UAB en un tan curt termini de temps, es faci respectant els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat.

Als CAU restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte, que creiem que en aquests moments poden ser moltes: cau@uab.cat

Darrera actualització de dimecres, 4 de novembre de 2015 10:58