Art1-Full informatiu Quincacau – 10 – Febrer – 2016 – Reordenació d’estructures

Reordenació d’estructures, ara o mai?

Per a alguns membres de l’actual equip de govern, un dels programes estrella del seu mandat era la reordenació d’estructures del PAS. Estem a 3 mesos del final de mandat i de les eleccions a rector/a i no està gens clar quin serà el futur d’aquest programa.

La iniciativa de promoure el programa de reordenació d’estructures no va ser pas de Gerència o de l’àrea de PAS, va ser impulsat per membres de l’equip de govern, és a dir, professorat que volia organitzar les estructures de PAS. S’han incomplert tots els terminis que se’ns van anunciar als agents socials per a l’estudi i aplicació del programa. A tall d’exemple, se’ns va comunicar que la reordenació d’estructures s’aplicaria al Campus de Sabadell durant el 2014 i pel 2015 s’estendria a 3 centres del Campus de Bellaterra. Com tothom ha pogut comprovar aquest 2016 encara s’està en procés d’estudi i no s’ha aplicat enlloc.

No sabem quin futur tindrà la reordenació d’estructures a les portes d’un possible canvi d’equip de govern. Creiem que s’obren 3 alternatives després de les eleccions a rector/a:

  • Si hi ha continuïtat de l’equip de govern, tot apunta a la continuïtat del programa.
  • Si s’escull nou rector/a, el nou equip de govern pot continuar amb el programa amb o sense modificacions.
  • O el nou equip de govern pot desestimar aquest projecte.

És a dir, que hores d’ara el futur del programa està “a l’aire”.

Els CAU en tot moment hem estat crítics a com se’ns plantejava des de la UAB la seva idea de reordenació d’estructures. El nostre sindicat veia que sota la futurible requalificació d’algunes places (augment retributiu), promeses de formació i millor organització del treball, que han enlluernat a d’altres sindicats, s’amaguen altres interessos. De la proposta de Gerència hi ha un aspecte que ens preocupa especialment: és una reordenació d’estructures que agrupa i concentra les àrees de treball. Aquesta opció provocarà dues situacions poc desitjables:

  • Les àrees, que concentraran més personal, no seran dotades de personal de substitució en cas que hi hagi algun personal en situació l’ILT, etc. Això provocarà un descens en les necessitats de personal interí que actualment ocupa aquestes vacants.
  • Al concentrar les àrees només s’haurà de requalificar alguna plaça de “cap” però en sobraran moltes de caps “intermedis”. S’albira una estructura amb caps prou ben pagats i molta més “tropa” que ara. Això comportarà que per a la majoria del personal no hi haurà perspectives de carrera professional.

En resum, pel que se’ns ha mostrat fins ara, la reordenació d’estructures que proposa l’actual equip de govern i la Gerència pot provocar una disminució de PAS i que la majoria d’aquest no tingui perspectives de carrera professional.

Els CAU estarem alerta dels passos que donarà l’equip de govern que surti de les properes eleccions a rector/a i us mantindrem informats doncs en una futurible reordenació d’estructures ens juguem molt com a PAS de la UAB.

Darrera actualització de dijous, 11 de febrer de 2016 07:36