Art1-Full informatiu Quincacau – 17 – Març – 2016 – La UAB garanteix els drets dels assetjadors sexuals

La UAB garanteix els drets dels assetjadors sexuals

El passat dijous 17 de març el Consell de Govern va aprovar, al tercer intent i sense negociació, un protocol que prima la defensa dels drets dels presumptes assetjadors sexuals per sobre dels de les seves víctimes…

Esperem que la primavera ens porti un nou equip de govern, dialogant i obert a la negociació, que retiri el protocol aprovat el 17M i ens permeti consensuar i aprovar-ne un de nou contra tots els tipus d’assetjament: mobbing, assetjament sexual, per raó de sexe, per orientació sexual, etc. Que doni satisfacció a tota la comunitat i que desterri aquesta xacra i comportaments detestables, per sempre més, del nostre campus.

La llei 3/2007 va fer obligatoris per l’administració de l’Estat el protocols de prevenció d’assetjament sexual, així com també inclou aquesta obligatorietat per les altres empreses. És el marc d’aquesta llei que obliga a la proposta de protocol presentat al Consell de govern. Val a dir, però, que la 5/2008 del 24 d’abril (d’àmbit català) impulsa i promou la negociació col·lectiva en l’àmbit de l’eradicació d l’assetjament en el treball; una negociació col·lectiva que a la UAB no s’ha produït.

L’actual equip de govern ja va intentar, dues vegades, l’aprovació d’un protocol contra l’assetjament via Consell de Govern de forma infructuosa. Els CAU-UAB, com ja vàrem anunciar en el comunicat de commemoració del 8M 2016, ens hem posicionat en contra d’aquest document per què és incomplert, deficient i no garanteix la protecció de les persones víctimes de l’assetjament. Amb un protocol com el proposat serà altament improbable que es generin denúncies o intervencions preventives: començant perquè la via d’entrada és el Rector, instància no propera a les persones estudiants o treballadores; perquè no s’estableixen mesures cautelars; perquè no s’expliciten les conductes que es consideren assetjament, ni les mesures que s’imposaran en cada cas; ni es garanteix un sistema integral per a la reparació del dany a la víctima, per citar algunes qüestions a tall d’exemple.

Entenem que la proposta de protocol presentada per l’actual equip de govern es preoc
upa més de complir amb la legalitat que l’obliga a generar un protocol com a institució, i a garantir els drets dels presumptes assetjadors, que de prevenir, detectar i eradicar l’assetjament a la institució. D’altra banda, no contempla accions ni mesures per a la prevenció i la detecció de l’assetjament, i en l’abordatge re-victimitza les persones afectades.

La nostra universitat ja disposa del document “Política per a la dignitat de les persones. Instruments per a garantir un entorn lliure d’assetjament a la UAB” (Consell de Govern 1/7/08), que és, des del nostre punt de vista, insuficient. Però l’actual proposta de protocol no ens situaria en escenari millor respecte al marc que tenim ara mateix, aprovar un protocol en aquest sentit ens sembla un pas enrere. Creiem que aquest era el moment de fer les coses ben fetes i aprovar un protocol amb cara i ulls, encarat a acabar amb l’assetjament al campus i no només a complir amb la papereta normativa…

Cal considerar, però, que l’actual document de dignitat no preveu el tractament de casos que puguin afectar l’estudiantat. La nostra experiència ens indica un augment de casos detectats entre aquest estament, especialment en el que afecta a doctorands, becaris i estudiants en pràtiques. Entenem que la institució ha de tenir un especial cel en la protecció d’aquests segment de la comunitat universitària. Proposem doncs, i amb vehemència, la inclusió de les persones estudiants en els protocols que es defineixen en el document de dignitat i la modificació de l’àmbit d’aplicació, amb l’objectiu d’incloure-hi les persones estudiants mentre no s’aprova un protocol digne, que sigui fruit del treball conjunt de la representació de l’empresa, la dels i les treballadors, i estudiants (amb especial atenció en becaris i doctorands, insistim) i altres usuaris de la nostre universitat i que es basi en el consens entre les parts.

Darrera actualització de dijous, 17 de març de 2016 14:49