Art1-Full informatiu Quincacau – Juny – 2016 – Tots els estaments donen suport a Arboix

Rectora Vol. 2

Tots els estaments donen suport a Arboix

Amb una relació de vot ponderat de 6 a 4 tots els estaments de la UAB donen suport a la candidatura “renovadora” a les eleccions del 19 de maig. Marga Arboix ha estat elegida per esdevenir la segona rectora de la història de la UAB.

Malgrat les mancances democràtiques dels processos d’elecció a rector/a de les universitats públiques catalanes la victòria electoral de l’equip de M. Arboix és poc qüestionable: la majoria dels votants de tots els estaments han expressat amb el seu vot la seva preferència per aquesta proposta en front de la liderada per A. Méndez. Aquest resultat no només legitima la presa de possessió del càrrec si no que és un clar referent de la voluntat de la majoria de persones votants de la comunitat universitària UAB.

De totes maneres (crítiques al sistema electoral oligàrquic a part) des d’una reflexió serena creiem que cal fer algunes puntualitzacions, que haurien d’incidir en la priorització de l’aplicació de mesures del futur equip de govern.

  1. El 4,88% de participació de l’estament de l’estudiantat és frustrant. Caldria avaluar-ne les causes.
  2. El 24,7% de participació del sector B (PDI laboral) és també rellevant. No s’entén que amb les facilitats de vot avançat i amb la importància per la carrera professional d’aquest sector les xifres de participació siguin tant baixes.
  3. L’estament més mobilitzat en el procés és el del sector A (PDI funcionari), precisament el que té el percentatge de ponderació més alt (51%). Estan desmotivats altres sectors per la mínima influència del seu vot fruit de la ponderació?
  4. La forquilla de suport Arboix dels diferents estaments va del 57 al 70 per cent. El màxim suport és el del sector B i el D (PAS) i el mínim el del professorat funcionari (sector A). L’estudiantat es situa en la més absoluta centralitat (sorprenent…).
  5. Al rectorat, on només hi vota PAS, els resultats s’inverteixen: el suport Arboix no arriba al 47%… ¿Podem parlar d’una resistència al canvi, o un posicionament “conservacionista”, d’una part significativa de l’equip de PAS del rectorat?

Des de la Secció sindical dels CAU-IAC a la UAB ja ens vàrem posicionar per un procés més democràtic d’elecció del rector/a de la UAB, i que tornés a donar al Claustre la representativitat que li escau. És per això que donarem suport a la presentació al Claustre d’una resolució de ratificació de la rectora electa. Esperem, així, donar una pinzellada democràtica a l’actual sistema d’elecció oligàrquic i estamental.

Ara mateix, però, tot indica que la celebració dels 50 anys d’història de la UAB serà conduïda per un equip de govern liderat per una dona en el càrrec de rectora.

Darrera actualització de dimecres, 1 de juny de 2016 10:16