Art1-Full informatiu Quincacau – Maig – 2016 – Eleccions rectorat

Eleccions rectorat: per un canvi de direcció!

Els CAU-IAC ens hem situat en oposició a l’actual equip de Govern. Es per això que, com és natural, ens posicionem a favor d’un clar canvi de direcció en la gestió de govern de la nostre universitat.

A l’inici de la campanya electoral ja vàrem deixar clar quines eren les condicions de mínims per a poder-nos situar en la posició de donar suport a alguna de les candidatures. A la recta final de la campanya entenem que es necessari que totes les persones de la comunitat universitària es posicionin de forma responsable i proactiva, malgrat el baix nivell democràtic d’aquest procés electoral que ja hem denunciat.

Es per això que fem una crida a la renovació i al canvi institucional. Us encoratgem a decidir el vostre vot en funció del que considereu que es millor pel conjunt de la comunitat universitària i dels valors que defensem: el vot per una de les dues candidatures presentades, el vot en blanc, o una abstenció crítica i responsable.

Tot i que pensem que s’ha de denunciar que aquest sistema electoral està dissenyat per a que el professorat funcionari sigui el col·lectiu autènticament decisori, entenem que la petitíssima quota de capacitat decisòria que correspon a la resta de la comunitat universitària no s’ha de menystenir: utilitzem-la per construir el que entenguem que pot ser una UAB millor, o com a mínim per posicionar-nos!

Aprofitem per a re-enviar-vos els nostre posicionament des del model d’universitat pública que defensem.

Més informació

Darrera actualització de dimecres, 18 de maig de 2016 07:42