Art2-Full informatiu Quincacau – 10 – Febrer – 2016 – Iniciatives de Millora

Programa d’Iniciatives de Millora: una estratègia de   compensació laboral poc eficient.

No oblidem que la motivació d’un treballador no únicament depèn del sou sinó de programes de compensació laboral que facilitin la seva conciliació. Després de l’aplicació la llei de mesures econòmiques de la Generalitat, la conciliació dels treballadors de la UAB es va veure perjudicada.

11És evident que implementar tot un sistema per justificar que els treballadors de la UAB continuem fent l’horari de 35 hores setmanals (programa d’iniciatives de millora, cortesia de 10 minuts, etc. …), no està inspirat en una eficient actuació estratègica per part de gerència, ja que aquest sistema el que genera és feina, malestar ( no només al treballadors, sinó també a recursos humans i a les àrees implicades), problemes i incidències.

Una de les grans complicacions que es pot extreure de l’aplicació del Programa d’Iniciatives de Millora, d’entre d’altres, és que cada treballador té el seu calendari laboral personal i el té, depenent de si el seu cap és més flexible en les sol·licituds de “festa” (provocada per la quantitat d’hores acumulades) i no les denega per “necessitats del servei”. Això és un greuge comparatiu entre els treballadors de la UAB!!!. No estem d’acord en un calendari laboral no equitatiu i equiparable a tots els treballadors.

Però ara la comissió del Projecte vol “embolicar la troca” i complicar la sol·licitud d’adscripció amb un formulari desplegable i que els treballadors hauran d’omplir i hauran d’afegir “més lletra” a la descripció del seu projecte. Des dels cau no estem d’acord en complicar la sol·licitud, ja que al final acaba perjudicant a qui ho sol·licita, perquè afavoreix que es pugui denegar per una interpretació de la norma. S’han d’establir mesures de racionalització i simplificació, no pas de complicació!!, i no oblidem, que els valors que han d’imperar han d’anar dirigits a assignar a la despesa pública (despesa de personal) els principis d’eficiència i economia. Tornem a l’horari de 35h/setmanals!!!!

Diu un proverbi alemany “no existeixen lleis sense forats per qui els sap trobar”, i la probabilitat ens diu, que qui troba aquest forat sempre és qui interpreta la norma. No volem deixar en mans d’una comissió representada majoritàriament per l’empresa la decisió d’acceptar o denegar sol·licituds d’adscripció al programa.

Darrera actualització de dijous, 11 de febrer de 2016 07:37