Art2-Full informatiu Quincacau – 13 – Octubre – 2015 – Parlem dels teus diners.

Aquest és el típic article complicat de llegir i d’escriure però que, si has estat de baixa o ets a punt de jubilar-te, et recomanem llegir. I si no, què nassos, doncs també. Parlem dels teus diners.

L’any 2010, el Govern del ZP va aprovar el Decret Llei 8/2010 de mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic. Entre d’altres “perles”, el decret establia una reducció del 5% dels nostres salaria amb efecte 1 de juny de 2010. Ara bé, el Decret deixa molt clar que les cotitzacions s’havien de mantenir, com a mínim, les mateixes que al mes de maig. D’aquesta manera l’Estat s’assegurava mantenir els seus ingressos i la rebaixa la pagàvem només nosaltres. Moltes gracies ZP.

En els anys següents, els diferents pressupostos presentats i aprovats especificaven que, durant l’any en curs, es mantenien, com a mínim i per a totes les contingències, les mateixes cotitzacions que les de desembre de l’any anterior. Ho podeu veure, per exemple, a la Llei 39/2010 de 22 de desembre al seu article 132, punt 13.

Hem pogut comprovar que, la UAB, va fer una interpretació d’aquesta norma i en molts casos ha reduït  les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors. Aquest fet ha estat posat en coneixement d’Inspecció de Treball que, en allò que ha pogut comprovar doncs la UAB encara ha de presentar molta informació, ens dona totalment la raó i entén que les cotitzacions dels anys 2011 i posteriors estan per sota del que correspondria.

Això que vol dir, doncs que totes aquestes persones afectades estan cotitzant menys a la Seguretat Social, i que totes aquelles prestacions que es basen en aquest import minvaran.

Quan ho notarem? Doncs en el moment en que ens trobem en situació de baixa o ens jubilem. A molts de nosaltres potser encara no ens ha afectat directament a la butxaca, però acabarà afectant.

De quants diners estem parlant? Doncs és molt difícil de calcular i, segurament, poques persones coincidiran en les quantitats doncs cal tenir en compte aspectes com la categoria, grup, nivell, complement, dies treballats, vagues,  etc., però val a dir que, si la institució insisteix en la seva actitud, l’import serà acumulatiu.

Hem intentat, en diferents ocasions, trobar una manera de solucionar aquesta qüestió amb la Gerència, però davant la seva passivitat ens veiem obligats a posar en coneixement del conjunt de les treballadores i treballadors afectats (PDI, Pas laboral i funcionari), tot i ser conscients que restablir la situació serà cada cop més difícil.

Darrera actualització de dimarts, 13 d’octubre de 2015 10:56