Art3-Full informatiu Quincacau – Juny – 2016 – El dèficit democràtic del vot ponderat

Oligarques electes. Demòcrates?

El dèficit democràtic del vot ponderat

L’actual sistema d’elecció del càrrec de rector/a per vot ponderat representa un greu dèficit democràtic del nostre sistema d’universitats públiques. Els principis d’autonomia universitària i llibertat de càtedra s’han de sustentar en el principi de democràcia plena del sistema universitari.

Entre les principals mancances democràtiques de l’actual sistema electoral d’elecció de rector/a cal destacar-hi una doble ponderació del vot i la limitació de candidats.

L’actual sistema, de tipus “presidencialista”, limita la capacitat dels electors per presentar-se com a candidats: només s’accepten les candidatures de catedràtics amb un mínim de 2 anys d’experiència. La resta dels votants no tenen ni tant sols el dret de presentar-se. Recordem, per altra part, que és el rector/a qui nomena el seu equip. A la pràctica (malgrat el costum sigui presentar una candidatura d’equip de govern) l’elecció és la de rector/a. És aquest qui, un cop electe, nomena al seu equip. L’elecció és fa amb una papereta d’una persona… no amb la papereta d’una llista o equip.

D’altra banda el concepte de “sufragi universal”, on el vot de tots els electors té el mateix valor, es destrueix amb l’aplicació de dos sistemes que diferencien el valor del vot. Per una banda, un criteri estamental (propi de temps anteriors a les revolucions burgeses) dóna unes quotes de representativitat (poder) a uns col·lectius concrets, mentre d’altres queden infra-representats (petites oligarquies que menystenen la voluntat del conjunt de la comunitat). I el segon, on es pretén estandarditzar el volum de votants de cada sector, és a dir, igualar el que és desigual en contra del sector amb majoria de votants, l’estudiantat. Totes dues afavorint el mateix sector i perjudicant-ne la resta.

A la taula adjunta podeu visualitzar la magnitud diferencial del vot ponderat en funció de l’estament.

 

En la segona desena del segle XXI assistim a un intens clam de regeneració democràtica en tots els àmbits socials. Les universitat catalanes no en poden ser alienes i hauríem de ser-ne exemple i avantguarda. Impliquem-nos-hi!!

 

Darrera actualització de dimecres, 1 de juny de 2016 11:09