Art4-Full informatiu Quincacau – 10 – Desembre – 2015 – Calendari laboral per 2016 moment de reivindicar la jornada laboral de 35 hores

Calendari laboral per 2016 moment de reivindicar la jornada laboral de 35 hores:

L’article 42, sobre Jornada i horaris del 6è conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de les universitats publiques de Catalunya diu:

“ El total anual d’hores de treball serà de 1.462”

Encara que aquest article esta afectat mentre sigui vigent la Disposició addicional dotzena de la llei 5/2012 de mesures fiscals i financeres. [Link].

No obstant això, els alts càrrecs de la cúpula del Govern no van trigar a deixar l’horari dels diputats i senadors de l’Estat reduït a pírriques engrunes. Així ho van fer les Corts Generals emparant-se en l’article 59.1 del seu Estatut de Personal en el qual es diu que “la jornada ordinària dels funcionaris de les Corts Generals serà la que fixin les meses de les dues cambres, escoltada la Junta de Personal”. D’aquesta manera, l’11 de juny de 2014, l’òrgan constitucional del Regne d’Espanya treia un acord pel qual es modificaven les normes sobre jornada i horaris.

Amb tot això, la jornada setmanal de treball en les secretaries generals de les Cambres quedava subjecta a un règim que apunta a un còmput global de 35 hores setmanals, dues hores i mitja menys que les establertes 18 mesos enrere pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

D’altra banda tenim altres exemples amb voluntat política de torna a les 35h setmanals, com ara la diputació de Toledo [Link], o la Junta de Castilla-La Mancha, que manté el ferm propòsit d’enretirar progressivament les mesures derivades de les restriccions pressupostàries de la crisi a més de tornar als funcionaris la jornada setmanal de 35 hores a partit del pròxim 1 de Gener [Link]. Aquesta decisió no es pròpia solament de Castilla-La Mancha, són moltes les comunitats autònomes que treballen en aquest sentit, com ara el País Vasc [Link], on el seu govern ha ofert a les centrals sindicals fixar la jornada laboral de 2016 de tal manera que el personal funcionari pugui recuperar les 35 hores setmanals.

En definitiva, ara quan la negociació del calendari del 2016 sembla aturada, és el moment de reivindicar la jornada laboral de 35 hores, el empleat públics porten més de quatre anys patint retallades salarials de -5%, congelacions salarials, a més d’eliminacions de pagues extres, que els han fet perdre el poder adquisitiu, amb una jornada laboral més ampliada, a banda d’altres mesures que els han afectat de manera molt negativa .

Darrera actualització de dimecres, 16 de desembre de 2015 11:47