PROPOSTA DE REVISIÓ DEL NIVELL DELS RESPONSABLES DE TARDA

PENSEU TAMBÉ EN EL PERSONAL DE TARDA!!
PROPOSTA DE REVISIÓ DEL NIVELL DELS RESPONSABLES DE TARDA
.

 

Hauria de ser objectiu de la institució la revisió de la carrera professional del personal de tarda, ja que és evident que existeix una mancança del reconeixement de la responsabilitat que assumeixen i repercutiria directament sobre la qualitat del servei.
La pregunta que ens fem en presentar aquesta proposta de revisió del nivell dels administratius responsables de tarda, és la següent:
com és possible que un administratiu responsable, que treballa en horari de matí, tingui reconegut un nivell C-22 i, en canvi, un administratiu responsable amb horari de tarda continuï tenint el nivell C-21?
Sembla increïble que l’horari en el qual treballes pugui determinar una diferència en el reconeixement de la responsabilitat i que arribi a convertir-se en un greuge comparatiu inexplicable, però la realitat ara mateix és aquesta.
Coneixem que en el moment en el qual es va fer la definició de tasques pels nivells C21 i C22, es va diferenciar entre el C21 com un especialista en una tasca, i el C22 com a responsable d’una tasca. La diferència és subtil però clara. Un especialista executa una tasca, amb eficiència, però en darrera instància no n’és el responsable.
L’administratiu responsable de tarda, no és un administratiu especialista, sinó un administratiu responsable, que sense el recolzament de ningú, resol i dona resposta a totes les incidències que es troba al llarg de la seva jornada, quan habitualment al matí, en el mateix espai, trobem dues, tres o quatre persones per donar resposta a les mateixes incidències.

L’administratiu responsable de tarda no té la figura del gestor treballant al seu costat i es converteix, en la majoria dels casos, en un gestor en funcions al que no se li està reconeixent cap tipus de responsabilitat.
De fet, la mateixa paraula “responsable” hauria de portar inequívocament aparellada, almenys, la categoria de C22, però per algun motiu, en el cas dels responsables de tarda es va fer una excepció, encara que és obvi que el personal de tarda dóna continuïtat i presencia a l’administració universitària, ja que l’activitat docent i administrativa de tarda és tant o més important que al matí.

Considerem, per tant, que hauria de ser objectiu de la institució la revisió de la carrera professional del personal de tarda, ja que és evident que existeix una mancança del reconeixement de la responsabilitat que assumeixen  i, tenint en compte, que es tracta d’un col·lectiu petit, no suposaria una gran inversió econòmica per la institució, i si una inversió en motivació i reconeixement de la feina, que repercutiria directament sobre la qualitat del servei.