Revista electrònica Quincacau Desembre 2017 – Coneixement i no actuació implica responsabilitat del dany

Coneixement i no actuació implica responsabilitat del dany

 

L’empresa és responsable dels danys ocasionats per sofrir una situació de mal ambient a la feina i no prendre mesures. La sentència condemna, a l’empresa denunciada, a pagar 101.046 €. Això és d’aplicació general tant en empresa privada com pública.

 

La nostra assessoria jurídica (AiDE) ens comunica, des de la seva web, el resultat d’una sentència relativa a riscs psicosocials en el lloc de treball que ens sembla molt interesant. La sentència condemna, a l’empresa denunciada, a pagar 101.046€ a una treballadora en concepte d’indemnització pels danys generats a l’existir una situació de mal ambient a la feina, i després de ser advertida, no fer res sobre aquest tema.

Segons el blog d’AiDE: l’empresa és responsable dels danys ocasionats a la treballadora per sofrir una situació de mal ambient a la feina i no prendre mesures sobre aquest tema. Per a això, la sentència reconeix el dret de la treballadora a la seva integritat física i l’obligació per part de l’empresa a exercir una política adequada de prevenció de riscos laborals

La sentència considera que l’empresa és responsable per la falta d’adopció de mesures davant el coneixement de la situació de mal ambient a la feina, (…) Conducta dolosa o culposa per part de l’ocupador. L’empresa havia rebut la sol·licitud de l’inici del procediment per assetjament.

Des de la nostra Secció sindical entenem com a molt interessant aquesta notícia doncs suposa una major protecció de la salut de les persones treballadores, ja que obliga a les empreses intervenció en TOTES les situacions de riscs laborals, una intervenció que, moltes vegades, s’evita en els casos de riscs psicosocials (estres, “burnout”, discriminació, “mobbing”, assetjament sexual o de qualsevol altre tipus, etc).

Entenem que el tribunal ha assentat doctrina jurisprudencial assenyalant que a partir del moment en què una empresa té coneixement d’un ambient laboral de risc i no actua, ella és la responsable del dany que s’hagi generat a la salut dels treballadors…, i això és d’aplicació general tant en l’àmbit de l’empresa privada com pública; inclosa la UAB.

 

Més info: http://www.aideadvocats.com/mal-ambient-feina-i-dret-la-salut/