Revista electrònica Quincacau Novembre 2017 – CAMPANYA DE FILIACIÓ: ENS VOLEM MÉS NOSTRES!!

Campanya filiació: ens volem més nostres!!

Els CAU-IAC posem en marxa una campanya de filiació amb l’objectiu d’estendre encara més la Secció sindical i obrir portes a totes les persones del PAS que, des de la base de l’assemblearisme, volen participar en les tasques de representació: cau@uab.cat

Els CAU-IAC iniciem una campanya de filiació amb l’objectiu de fer créixer encara més el projecte sindical basat en l’alternativisme, l’assemblearisme i la radicalitat democràtica. Aquest principis ens requereixen la constant renovació, i és per això que us animem a participar directament d’un projecte sindical nascut des de la base de les assembles de persones del PAS de les universitats públiques catalanes. Els CAU formem part de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

Les prioritat actual dels CAU-IAC es l’estabilització de la plantilla del PAS: solucionar les problemàtiques de les persones interines i del capítol 6.

Els CAU-IAC de la UAB organitzem la nostra línia de treball a les reunions setmanals, de 13:30 a 15h, del col·lectiu de funcionaris (dilluns) i del col·lectiu de laborals (dijous) que es fan al nostre local de l’edifici A; les reunions son obertes a tot el PAS!

Per filiacions adreceu un correu a cau@uab.cat La filiació dona dret consultes gratuïtes als serveis jurídics dels CAU-IAC i a la participació en tots els òrgans de gestió dels CAU i de la IAC.

 

 

 

 

Més info:

Els CAU (Col·lectius Assemblearis d’Universitat) neixen de la unió entre la CUT de la UB, el CAL de la UAB i de companys i companyes de la UPC el juliol del 1990.

Des del 1987, les persones que acabaran formant els CAU, treballaven activament en les assemblees del PAS de les universitats públiques en oposició a les negociacions que, entre sindicats institucionals i gerències, suposaven un empitjorament de les condicions laborals. Actualment els CAU-IAC son la segona força sindical del PAS de les universitats públiques catalanes.

L’essència dels CAU-IAC es sempre la implementació dels acords presos en assemblea entre el conjunt de les persones treballadores del PAS universitari.

La Intersindical Alternativa de Catalunya som un sindicat assembleari. Això vol dir que la veu la tenen les treballadores.

Som un sindicat que defensa una acció sindical compromesa amb la defensa dels drets laboral i la conquesta de nous drets. A la vegada entenem que la lluita per la vida digna de la gent treballadora  no passa única i exclusivament per les millores econòmiques sinó que la lluita per l’habitatge, un medi ambient saludable, la solidaritat entre pobles, la lluita contra el sexisme, el racisme i qualsevol forma de discriminació i la defensa de les llibertats són part fonamental del bon viure (http://iac.cat/).