Revista electrònica Quincacau Novembre 2017 – LA UAB, UN MÓN I UN MUNT D’OPOSSICIONS

LA UAB un món i un munt d’oposicions

 

Les retallades que a l’administració pública han aplicat el govern de l’estat i el de la Generalitat han provocat que en els darrers anys no es convoquessin oposicions a cap escala de funcionaris de la UAB. Darrerament, amb la possibilitat d’aplicar la taxa de reposició de places a través de l’Oferta Pública d’Ocupació s’ha obert tímidament la porta a fer oposicions. La JPF ha negociat amb la Gerència tots els processos d’oposició a les diferents escales.

 

L’any passat es van convocar oposicions internes a l’escala C1 on la majoria d’auxiliars administratius van aconseguir accedir a l’escala administrativa. 5 candidats i candidates no van superar el procés i actualment resten 13 funcionaris a l’escala auxiliar administrativa.

També es van convocar 5 places a oposició interna a l’escala A1 que ja estan cobertes en un desenvolupament del procés pràcticament sense incidències.

Totalment diferent està sent l’oposició a l’escala A2. Aquesta s’ha fet amb un nou procés negociat amb la JPF i del que els CAU estava força satisfet. Malauradament, finalitzada la tasca del tribunal de selecció, l’aplicació que s’ha fet dels resultats per part del vicerrectorat de PAS i de l’Àrea de RRHH ens ha dut a un gran desgavell. A tall d’exemple, enumerem dos aspectes de l’actual desastre:

 

  1. Més d’un any després de l’inici de les oposicions encara no han sortit la majoria de places vacants a concurs
  2. Hi ha candidats que fa quasi mig any que han guanyat una plaça que encara no ocupen.

 

Els CAU portem ja temps demanant a la Gerència una solució global a la qüestió, doncs ja vam anunciar que anàvem cap al caos i no se’ns va fer cas. Ja hem fet propostes al respecte i no tenim cap resposta satisfactòria ni de Gerència, ni Vicerrectorat, ni de l’Àrea de RRHH. El temps passa i s’està jugant amb la paciència dels candidats i candidates d’aquesta oposició. Aquesta gestió de la situació no se la mereixen.

El concurs-oposició a l’escala C1 s’està desenvolupant en aquests moments segons el procés negociat entre la Gerència i la JPF. Malauradament són poques places, 15, però la JPF està molt implicada en que es desenvolupin d’una forma òptima, encara més pensant en que l’any vinent hi haurà noves oposicions i en aquest cas en seran 35. Valorat el funcionament de les actuals oposicions a la seva finalització, el CAU proposarà convocar al col·lectiu de personal interí auxiliar administratiu per tal que aporti les millores que cregui que es poden incorporar a fi i efecte de negociar-les i que s’incloguin al concurs-oposició del 2018.

La JPF està a punt de tancar l’acord del procés d’oposició interna a l’escala C1 amb la voluntat que no resti cap funcionari a l’escala auxiliar administrativa. Serà una convocatòria de 10 places i consistirà en un curs de formació, l’elaboració d’un informe i la seva defensa davant del tribunal. Animem a tots i totes els i les auxiliars administratius que es presentin a aquestes oposicions que es convocaran en breu.

La JPF ha tancat a la darrera reunió de negociació de la comissió de Selecció de 17 de novembre de 2017 l’acord pel procés d’oposició a l’escala de bibliotecari/a. El procés és similar al de les darreres oposicions i hem intentat encabir-hi les demandes que va expressar en assemblea el col·lectiu a la JPF. Es convocaran 4 places i hem demanat que s’agilitzi la convocatòria.

Podeu adreçar les vostres consultes sobre qualsevol dels processos d’oposició a través del nostre coreu electrònic, cau@uab.cat