Revista electrònica Quincacau – Octubre 2016 – 2pepinillos

2pepinillos

La centralització de serveis informàtics en el SI, amb el CAS com a portal dels usuaris, ha deixat les persones treballadores de la UAB orfes d’un servei d’informàtica personalitzat; menystenint les seves necessitats específiques. Cal retornar als SID com a portal de proximitat.

El portal dels serveis informàtics via “call center” del CAS significa una despersonalització dels serveis informàtics que necessitem com a plantilla de la UAB. Val a dir que l’atenció que es dona a nivell de personal dels CAS, via telefònica, es d’un alt nivell professional i que les persones que hi treballen han de rebre la nostre més alta valoració; però a nivell de solucions personalitzades es altament insatisfactori.

Els usuaris necessitem, moltes vegades, solucions personalitzades ja que les nostres tasques laborals poden ser molt especialitzades; en molts casos els operadors del CAS desconeixen aquestes necessitats. Per altre part, l’entorn informàtic ha entrat en una espiral de canvi conspicu, moltes vegades innecessari, que genera frustració i estres en l’usuari.

Aquestes canvis, la majoria de vegades, no responen a necessitats reals de l’usuari si no a decisions externes que no son ni volgudes ni consultades amb qui les ha d’assimilar. La informàtica esdevé, així, un estressant que afecta, i molt, a la salut i benestar (posem els exemples de SIGMA o l’actual webmail…). Cal entendre aquest canvi tecnològic constant i, moltes vegades innecessari pels processos de treball, com un risc a la salut que cal començar a avaluar. Es per això que des dels CAU proposarem al proper Comitè de Seguretat i Salut que s’iniciï l’estudi de com afecte l’estrès tecnològic, les seves conseqüències sobre la salut, i com evitar-lo.

Però fins fa relativament pocs anys la comunitat universitària tenia com a referent, i portal d’accés als serveis informàtics, els SIDs de facultat. Els SIDs significaven una suport informàtic de proximitat on les persones es coneixien personalment. Des dels SIDs es podia donar realment una atenció personalitzada amb el valor afegit de la proximitat, el coneixement directe, la complicitat, el treball cooperatiu… Tota aquests valors positius propis del treball entre persones s’han despersonalitzat en els serveis del CAS que, malgrat l’esforç i bon fer dels operadors, no deixa de ser com els que ens ofereixen des de les companyes de telefonia mòbil via “tele-operadors”. El contacte humà s’ha perdut per alguna cantonada o “hub” de la xarxa telemàtica i s’ha convertit en un formulari de burocràcia infinita absenta de qualsevol valor personal… Ja no som “Joan” o “Montse” o “Mari Carmen”: ara som un NIU, 1139033, absolutament impersonal.

Cal reivindicar doncs els SIDs i reinventar-los com a portal d’accés del personal UAB als serveis informàtics. Poder tornar a “baixar” al SID a veure els nostres companys i companyes i poder gaudir del seu tracte personal i tècnic. Sentir directament com aquestes persones poden ajudar-nos, aconsellar-nos, guiar-nos en els cada dia més difícils laberints que el canvi consumista conspicu de les multinacionals de les TIC generen especulativament. I també per consolar-nos (o enfadar-nos!!) quan les solucions siguin impossibles i haguem de resignar-nos a empassar-nos els “2pepinillos” que el Güind’ous de torn ens ha excretat en la seva última actualització.

Alliberem els SIDs!!! Convertim-los de nou en els nostres aliats, deixem que facin la tasca que antigament havien fet. Descentralitzem-los per poder empoderar-nos d’una tecnologia que ha d’estar al nostre servei i no permetem que, els interessos de les grans multinacionals de les TIC, ens facin esclaus dels seus interessos especulatius. Uns SIDs autònoms per una Universitat Autònoma de Barcelona.

Darrera actualització de dimarts, 18 d’octubre de 2016