Revista electrònica Quincacau – Octubre 2016 – Consideracions sobre la darrera comissió del programa d’iniciatives de millora.

A la darrera reunió de la comissió d’iniciatives de millora es va parlar..

Fa temps que es volen presentar els processos reivindicatius com traumàtics, abusius o incòmodes, però també son queixes freqüents la tendència que té gerència en incomplir les seves promeses. Sorpressivament, a la reunió de la Comissió del projecte d’Iniciatives de Millora, gerència va tracta de modificar els acords arribats en negociacions, molt treballades i costoses en defensa dels drets, per donar un cop de volta a la ja atrotinada jornada laboral amb les hores compensades per l’adscripció al programa de millora.

Ens sembla oportú recordar, que les negociacions per la compensació d’hores en la jornada laboral per l’adscripció al programa d’Iniciatives de Millora, ens va permetre equilibrar les relacions entre els drets perduts i l’equilibri entre la vida laboral i personal, reconquistant espais de dignitat i benestar pels treballadors que ara, des de gerència, i amb un enduriment de les condicions del programa per l’obtenció d’aquestes hores, vol modificar-lo unilateralment.

És evident, que no es pot profunditzar en el diàleg amb els treballadors endurint les condicions de pactes ja establerts, per aquest motiu, instem a gerència a estudiar l’aplicació de la jornada de 7h i estudiar un programa d’iniciatives de millora diferent o, deixar la laxitud del programa.

Des dels Cau estem en desacord d’una modificació del Programa que vagi acompanyat d’un enduriment de les condicions per l’obtenció d’aquestes hores sense aplicar la jornada de 7h.

Darrera actualització de dimarts, 18 d’octubre de 2016