Avaluació de l’enquesta al PAS laboral

Volem agraïr a totes les treballadores que heu participat a l’enquesta el vostre temps. Sabeu que som un sindicat assembleari i que la nostra vocació és, no només escoltar la veu de tothom, sinó també fer-vos partíceps de les decissions i les solucions. Al següent enllaç podeu veure els resultats de l’enquesta i, també podeu llegir les propostes que defensarem i, a les quals ens heu ajudat a arribar-hi.

1. Resultats de l’enquesta:

2. Propostes dels CAU-IAC respecte als resultats:

Plantilla i Relació de Llocs de Treball (RLT)

La RLT i l’estat de la plantilla és una de les principals patiments del PAS laboral de la UAB. És una eina que sovint les gerències fant servir per dificultar la creació de places. Per això, des dels CAU

 • Exigirem a la universitat nova anàlisi de plantilla per tal que la RLT contempli la situació real de la UAB i reconegui les reclassificacions que se’n desprenguin.
 • Exigirem a la gerència l’entrega al Comitè d’empresa de tots els perfils dels llocs de treball del PAS-L.
 • Instarem a negociar un acord per a la cobertura de les cobertures temporals.
 • Demanarem a la UAB que s’estableixi un sistema de permutes que faciliti la mobilitat dintre UAB, universitats i administracions públiques catalanes.
 • Exigirem la definició clara dels conceptes “grup, categoria i especialitat” per assignar-los a tots i cadescun dels llocs de treball.

Carrera professional horitzontal
(permet la promoció al mateix lloc de treball)

Hem estat implicats en el disseny de la Carrera Professional… Malauradament, creiem que els resultats no han arribat a bon port. Lluitarem perquè el model de Carrera Professional acompleixi el següent:

 • Universal. Qualsevol treballadora o treballador ha de poder accedir a participar a la Carrera Professional.
 • Voluntari. Es voluntat de cada persona, en funció de les seves circumstàncies (personals, familiars, de salut), decidir participar i, de la mateixa manera, deixar de participar en qualsevol moment de la seva vida laboral.
 • Clar. Qualsevol persona ha de tenir clar en quin punt de la Carrera Professional es troba i que li cal (formació, coneixements, avaluacions) per avançar a un altre nivell.
 • Definit. Cada lloc de feina ha de tenir associat el seu itinerari de Carrera Professional i, per això, ha d’estar definit el seu perfil, les seves funcions i les seves responsabilitats.
 • Objectiu. Els resultats no poden ser diferents en funció de qui, o com, es valora a una persona.

Mes informació: https://cau.uab.cat/la-carrera-professional/

Formació:

 • Negociar els criteris de concessió de cursos. S’ha d’elaborar un nou sistema.
 • Establir una comissió paritària de revisió de les denegacions dels cursos perquè els treballadors no se sentin indefens.
 • Augmentar i millorar l’oferta formativa (especialment a la tarda).
 • Itineraris formatius tant per la mobilitat horitzontal com la promoció vertical dels treballadors, tantdintre del seu àmbit com d’un àmbit diferent.

Jornada i horaris

Cal ser combatius: la inclussió dins el calendari d’engrunes que, d’alguna manera, compensaven la destralada de la setmana laboral de 37,5 h. s’han evidenciat com a una filfa. Malauradament, la majoria al comitè d’empresa ha acceptat, any rere any, calendaris que s’empassaven les engrunes, tot i la nostra opossició. Ara és el moment de mostrar-se ferms i valents per a, entre d’altres coses:

 • Recuperar la jornada laboral de 35h. Setmanals i 1462 h. anuals que estableix el nostre VI conveni.
 • Possibilitar l’horari de 8 a 15h. a tots els treballadors amb horari de 9 a 17h. que ho sol·licitin.
 • Dret a gaudir de les vacances en qualsevol període de l’any.
 • Actualitzar “l’horari Generalitat” perquè els treballadors del PAS que ho sol·liciti pugui flexibilitzar el seu horari per tal de treballar una sola tarda a la setmana.
 • Un nou acord per les jubilacions parcials que sigui beneficiós per als treballadors de la UAB.
 • Un nou acord per la conciliació de la vida laboral i familiar pels treballadors amb infants menors d’edat.
 • Abordar solucions creatives per a la més que evident discriminació, en molts aspectes, del PAS dels torns de tarda.

Selecció

L’arbitrarietat i, sovint, la indefensió de moltes candidates queda palesa en la minoria de la representació sindical als tribunals. És difícil lluitar contra això, per això volem implementar mesures que vetllin per una selecció més justa i acurada, com ara:

 • Elaborar un nou manual de selecció que garanteixi per als processos selectius a la UAB la màxima objectivitat i transparència i respecti els principis de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat i vetllar perquè s’apliqui el seu compliment.
 • Vetllar perquè totes les places vacants a les diferents categories siguin convocades a concurs.
 • Vetllar perquè les places internes surtin amb un temari preparatiu.

Salut laboral

 • Fer difusió de les persones que assumeixen les tasques de delegat/da de prevenció per a que tot el PAS tingui referència clara de a qui dirigir-se.
 • Vetllar per a la correcció de les deficiències en matèria d’entorn laboral saludable (despatx, edifici, mobiliari, etc.).
 • Les xifres de percepció de riscs psicosocials son extremadament altes. Cal implementar un pla d’acció preventiva d’emergència; especialment en els casos d’assetjament. Xifres de percepció de ser víctimes d’assetjament laboral del 20% son inadmissibles. Cal considerar, amb aquestes xifres, que estem en una situació “epidèmica” que exigeix mesures d’intervenció excepcionals i urgents. La percepció de la incorrecció de l’actuació de la institució en els casos d’assetjament laboral supera el 70%, això exigeix mesures d’intervenció immediates.
 • Cal acabar amb la xacra que representen les actituds masclistes que sovintegen a l’entorn laboral de la UAB. Les xifres de percepció properes al 40% segueixen sent excessivament altes.

Comitè d’empresa

No ens enganyem: malgrat els nostres esforços el Comitè sembla estar força allunyat del PAS. Som els primers a criticar-ho. Som els primers a fer tots els esforços per canviar-ho. Vam promoure la digitalització de les actes del comitè i la creació d’un espai web on interactuar amb tothom… però encara manca molt de camí a fer. Malgrat la nostra insistència, la majoria al comitè fa que convocar una assemblea (la base de la nostra acció sindical) esdevingui, sovint, una autèntica cursa d’obstacles. Per això:

 • Cal millorar la capacitat de representació de la plantilla del Comitè d’empresa i millorar els seus circüits informatius.
 • Cal reforçar l’assemblea com a espai d’informació, debat i de pressa de decisions. Les assembles han de ser la base de la participació de les persones treballadores en la presa de decisió col·lectiva.

Col·lectius Assemblearis d’Universitats

En general, la visió d’aquells que heu respòs l’enquesta sobre la nostra secció sindical és molt positiva. Però hem de continuar treballant: fomentant la participació, acostant-nos encara més al PAS, insistint en la cultura de les assemblees, millorant la comunicació… Tot plegat és una gran tasca que no podem fer sols. Ens hem de fer costat, especialment en la lluita contra la precarietat, tot i les fites asolides. Ens hem de fer costat en la reversió de les retallades. Ens hem de fer costat en la defensa dels drets del PAS per sobre de qualsevol organització sindical. Hem de ser, totes, una. Volem tornar a agraïr-vos la vostra participació i el vostre suport.

Aquesta entrada ha esta publicada en Info. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.