10 Propostes dels CAU-IAC al PAS-f per a la RLT i plantilla

Tal com us van anunciar, a manca que l’actual JPF elabori com era habitual una plataforma reivindicativa a aprovar pel PAS-f, i vista la manca d’iniciativa a l’hora de plantejar propostes globals sobre els temes que afecten al personal, els CAU-IAC ens vam comprometre a fer-ho i presentar, al PAS-f i als plenaris de la JPF, propostes diverses. La primera que posem a la vostra consideració és la que fa referència a RLT i plantilla. Va ser presentada a la Comissió permanent de la JPF a mitjans de juny per a ser presa en consideració al plenari de la JPF del mes de juny. Malauradament el plenari es va suspendre per manca de quòrum. Aquesta situació s’ha repetit 4 vegades en el darrer any cosa mai vista en la història de la JPF. CCOO i UGT han sumat les seves delegades per a aconseguir la majoria absoluta de la JPF però no pot assegurar el quòrum mínim als plenaris. Aquest fet ens hauria de fer reflexionar a tothom. Tornarem a intentar que la JPF assumeixi aquestes propostes al plenari ordinari del mes de juliol. Esperem les vostres opinions i/o suggeriments al nostre correu electrònic: cau@uab.cat.

  1. Trencar amb la negociació actualment establerta amb la gerència a la comissió de la RLT i plantilla on només es tracten les estructures o places que interessen a la gerència. Canviar-la per la negociació d’un anàlisi global de la plantilla amb calendari de realització. Demanem un estudi previ de càrregues de treball de tota la plantilla per tal que la RLT contempli la situació real de les necessitats de la UAB i es reconeguin les reclassificacions que se’n desprenguin. En aquest estudi han de participar les persones, els implicats, els treballadors i treballadores que són qui millor coneix la realitat dels seus llocs de feina.
  2. Trencar amb les demores en l’entrega dels perfils dels llocs de treball del PAS-f. Exigir a la Gerència un calendari per a l’entrega de tots els perfils dels llocs de treball del PAS-f.
  3. Donar importància a l’opció de permutes internes i externes a la UAB pel PAS-f, exigint a la gerència que les potenciï i faciliti.Per tal de potenciar la mobilitat del PAS-f demanar la gerència que posi al mateix nivell d’importància els trasllats i concursos  que les permutes entre funcionaris i funcionàries. És important que, si un treballador té la necessitat de fer un intercanvi voluntari del seu destí, pugui fer-ho amb un sistema àgil i ben definit.
  4. Establir un model sistematitzat i àgil per a detectar els llocs de treball on es facin feines polivalents (tasques de laboral i funcionari). No és assumible que les avaluacions les hagi de demanar la JPF, la gerència les faci quan cregui oportú i la decisió de percebre el complement de polivalència corresponent s’allargui en el temps.
  5. Confirmar si d’aquest anàlisi de places polivalents es desprèn una diferent catalogació en la línia d’equiparar sous i categories amb el personal laboral.
  6. Establir com a nivell mínim de l’escala administrativa el C1-18. És injustificableque encara a la UAB es mantingui aquesta doble catalogació quan tothom sap que no hi ha una clara diferenciació en els dos respectius perfils.
  7. Els administratius amb destinació a biblioteques han de tenir opcions de promoció fins a C1-22 a biblioteques. Creiem que té recorregut el perfil de C1-22 a la majoria de biblioteques.
  8. Equiparació les places C1-21 responsable de tarda a les d’horari de matí. Aquestes places han de ser C1-22.
  9. Inclusió a la RLT de places A2 en horari de tarda. És inadmissible que si la UAB vol mantenir horaris de tarda no els potenciï ni permeti una carrera professional en aquest horari. Hi ha estructures a la UAB que tenen una forta i complexa dedicació professional en horari de tarda. És imperatiu anar incloent places A2 en aquest horari.
  10. Dotació de més places A1 a la RLT. Volem que es promoguin places A1als llocs de treballs catalogats com A2 que superin les tasques d’aquesta escala.