Que Som?

L’any 1987 un grup de treballadors i treballadores van anar constituint col·lectius que funcionàvem de manera assembleària i es van presentar a les diferents eleccions sindicals com a grup d’electors.

Poc a poc, van anar coordinant-se amb col·lectius d’altres universitats i d’allí es van constituir els Col·lectius Assemblearis d’Universitat (CAU), com a sindicat alternatiu, el juliol de 1990.

Els CAU és un sindicat assambleari amb presència a la UAB, UB i UPC, i el seu principal objectiu és la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores de les universitats catalanes.

Els CAU de les universitats catalanes estem integrats dins de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que aglutina diversos sindicats: USTEC-STEs (ensenyament), IAC-CATAC (administració), FTC (federació de treballadors/es Catalunya), CATAC-CTS (sanitat) i SF (ferroviaris).

Dos membres dels CAU formen part la Coordinadora de la IAC.

Les persones que formen part dels CAU ho són de manera voluntària i els representants escollits intenten fomentar la participació i la consulta mitjançant l’assemblea.

El nostre funcionament és assembleari. El PAS laboral i funcionari, de Secció sindical UAB, es reuneix per col·lectius semanalment i conjuntament quan es considera necessari. Un membre laboral i un de funcionari assumeixen la coordinació de la Secció sindical.