Acords

ACORD D’UNIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE PERMISOS EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR PER AL PERSONAL AL SERVEI DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES

Acord per a la regulació del Fons d’Acció Social (PAS Funcionari)

Modificació de l’Acord sobre el desenvolupament dels processos selectius d’accés a l’Escala de Gestió (A2)en els supòsits de places considerades com a promoció en el lloc de treball signat en data 20 de desembre de 2007

Acord sobre el desenvolupament dels processos selectius d’accés a l’escala de Gestió (A2) en els supòsits de places considerades com a promoció en el lloc de treball