Llista

Aquesta llista representa als diferents àmbits de la universitat, a l’activisme laboral i la diversitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Andreu Pompas Alcaraz

Àngels López García

David Yeste Muñoz

Marta Pérez García

Meritxell Concha León

Domènec Martín Gambín

Podries ser tu

Iván Sibillà García

Jordi (Koki) Gassiot
Pintori

Mireia Hernández Ascanio

Miguel Angel
San Nicolás Martínez

Roser Pericon Ramon

 

Som centenars de persones com tu transformant la UAB

 

Vull rebre les últimes notícies dels CAU-IAC de la UAB a Telegram