Enllaços

22/11/2016 0

Ley del Estatuto de los Trabajadores Una selecció d’enllaços relacionats: UPC – CAU: Col.lectius Assemblearis d’Universitat de la UPC UB – CAU: Col.lectius Assemblearis d’Universitat […]

Salut Laboral

21/11/2016 0

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (Documentació, Normatives, Formació, etc) R.D. 486-1997. Llocs de treball R.D. 39-1997. Servicios de prevención Ley de […]

PAS Funcionari

21/11/2016 0

ACORD D’UNIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE PERMISOS EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR PER AL PERSONAL AL SERVEI DE LES […]

PAS Laboral

16/11/2016 0

ACORD D’UNIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE PERMISOS EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR PER AL PERSONAL AL SERVEI DE LES […]