Aclariment

Els CAU-IAC demanem responsabilitats polítiques als càrrecs electes o nomenats.

Aparegudes diverses informacions respecte a responsabilitats derivades de casos d’assetjament sexual els CAU-IAC volem aclarir que demanem responsabilitats polítiques derivades de la manca d’informació i transparència relacionada amb la gestió d’aquests casos.

En aquesta línia, entenem que el que es va plantejar en relació a aquesta tema al Claustre del 3 de maig no va donar satisfacció a la comunitat universitària i que cal seguir debatent, i enfrontant si cal, aquesta temàtica en aquest nivell; per això ens estem plantejant la possibilitat de proposar la convocatòria d’un Claustre extraordinari.

Entenem que les dimissions i cessaments, corresponen a les persones electes (o nomenades) des de la seva responsabilitat política. Una responsabilitat que, els membres electes o nomenats de la nostra Secció sindical (membres d’organismes unitaris, claustrals i delegats sindicals), no defugim. I que, de la mateixa manera que a qualsevol altra representació, se’ns pot exigir en qualsevol moment des de les persones a les que intentem representar.