Canvi de majoria?

El 28 de novembre es van triar els càrrecs relacionats amb el Comitè d’Empresa. El que va passar ens genera preocupació. 

La tarda/nit del 20 de juny, dia de les eleccions al Comitè d’Empresa, vàrem celebrar que cap Secció Sindical havia assolit la majoria absoluta, excepte un company que afirmava que la majoria absoluta continuava. 

El passat 28 de novembre, però, va tenir lloc la sessió del Comitè d’Empresa on es van escollir diferents càrrecs (Presidència i Secretaria) i representants del Comitè a òrgans de govern (Consell de Govern, Comissió d’Economia, Comitè de Seguretat i Salut). 

Com és habitual els CAU-IAC vàrem defensar que els càrrecs fossin rotatius (10 vots a favor i 13 en contre), doncs, com a tals, han de representar a TOT el personal i entenem que cal desvincular-los de cap Secció Sindical concreta, cosa que només s’aconsegueix (al nostre parer) si totes les seccions sindicals exerceixen les figures per igual. 

El debat i resultats concrets de les votacions les podreu veure, quan es publiqui, a la corresponent acte-resum de la sessió del Comitè, però, malauradament, no hi ha cap càrrec rotatiu i tots han estat ocupats per les mateixes dues seccions sindicals. I cal, encara, una altra reflexió: els resultats del 20 de juny han configurat un comitè d’empresa del PAS-L amb majoria femenina, però, malgrat això, els rols s’han mantingut com a les passades majories absolutes (la presidència per a un home i la secretaria per a una dona). Potser és el moment de plantejar-nos un canvi. 

Malauradament, aquesta voluntat en l’acaparament de càrrecs, ens fa pensar que el motiu de l’endarreriment en la tria d’aquests ha pogut ser produït, presumptament, per alguna “llamada al orden” des de instàncies superiors per mantenir l’ordre institucional del sindicats tradicionals. 

Som conscients: els resultats de les eleccions son un reflex de la realitat, i cal acceptar la decisió expressada pel conjunt de treballadores i treballadors a las urnes. Tanmateix esperem que això no sigui una primera prova del que passarà els propers tres anys i mig i ens trobem que tots els temes es decideixin des de la unilateralitat institucional, tant en consonància sempre amb l’equip de govern.