CAU-IAC: Avaluació dels 4 anys de representació del PAS laboral, què hem fet? 

Les eleccions del 2015 del PAS laboral varen mantenir els CAU-IAC com a la segona opció sindical dels PAS laboral. La majoria absoluta de CCOO al Comitè varen deixar als CAU-IAC en el paper “d’oposició”. Això no vol dir, però, que haguem pogut liderar i fer moltes coses positives pel PAS, tant al Comitè com al Claustre, presentant i implementant propostes, ja sigui sols o amb les complicitats d’altres seccions sindicals, que s’han pogut executar com a millores pel PAS i per tota la comunitat universitària.

 Acord C6 

 • La prioritat dels CAU-IAC de la UAB ha estat la lluita contra la precarietat. Hem aconseguit arrossegar a totes les seccions sindicals i la gerència a negociar una acord d’estabilització del capítol 6. Malgrat aquest acord no dona solució a totes les situacions de precarització laboral del PAS-l significa un gran avançament en la millora laboral. 

 Retorn  35h 

 • No hem cedit ni un mil·límetre en la reivindicació de la jornada laboral de conveni. 35h setmanals i 1462 anuals és l’acord empresa treballadors que seguim i seguirem defensant. La jornada de 37h i 30’ suposa un robatori d’un 10% de la jornada anual que fem sense cobrar. 

 Guanyat sentències

 • Pagues extres i plus campus: hem aconseguit guanyar les sentències sobre el que es va robar a les “retallades”, via conflicte, col·lectiu als tribunals. 

Retorn robat retallades 

 • No hem cedit ni un mil·límetre en la reivindicació de la jornada laboral de conveni. 35h setmanals i 1462 anuals és l’acord empresa treballadors que seguim i seguirem defensant. La jornada de 37h i 30’ suposa un robatori d’un 10% de la jornada anual que fem sense cobrar. 
 • Pagues extres i plus campus: hem aconseguit guanyar les sentències sobre el que es va robar a les “retallades”, via conflicte, col·lectiu als tribunals. 

Repressió 

 • Hem aconseguit assentar les bases contra la repressió social, política i sindical al conjunt de la UAB: amb la complicitat de juntes i comitès i amb el suport del Claustre. 

Claustre 

 • Hem participat i co-liderat l’oposició a les polítiques repressives i de retallades de l’equip de Ferran Sancho aconseguint el vot negatiu als informes del rector en el Claustre 
 • No ens hem deixat arrossegar pels cants de sirena i hem estat l’únic sindicat capaç de fer, en el Claustre, una política d’oposició a les males praxis de l’actual equip de govern: hem liderat les propostes de resolució aprovades a nivell de les llibertats polítiques i socials i antirepressives, hem estat especialment crítics amb les males praxis referents a riscs psicosocials, hem evidenciat les pràctiques arbitràries de la mesa del Claustre, hem exigit responsabilitats polítiques i dimissions. 
 • Hem estat el grup de claustrals més actiu i que més propostes ha presentat a l’actual Claustre des de la seva composició. 

Assetjament sexual 

 • Hem aconseguit treure a la llum pràctiques encoberts d’assetjament sexual i, amb les complicitats necessàries de juntes, comitès i la pròpia institució, foragitar assetjadors conspicus de la nostra institució. 
 • Hem treballat activament en els redacció d’acords anti-assetjament sexual fent aportacions molt importants en l’actual protocol fruit del consens i les complicitats dels estaments, representacions i institució UAB. 

Assetjament laboral i altres riscs psicosocials 

 • L’assetjament pot arribar a convertir-se en una forma gestió de les relacions laborals i, fins i tot, de lideratge i promoció.” Hem fet un treball molt intens en la lluita conra l’assetjament laboral tant en detecció, denuncia, avaluacions com en exigència de mesures correctives. 
 • Hem participat en avaluacions a Postgrau, ETSE, Servei de llengües, ocupabilitat, Econòmiques, SAF, Àgora, Biblioteques, Veterinària, rectorat… 
 • Hem presentat i aconseguit aprovar al Comitè de seguretat i salut una proposta de circuit per a la consideració “d’accidents de treball” els derivats dels riscs psicosocials. Aquesta circuït s’incompleix per part de l’empresa. 
 • Hem demanat la intervenció de la Inspecció de treball pels incompliments en la prevenció dels riscs psicosocials, hem posat en coneixement de fiscalia aquesta situació per incompliment de l’empresa de les normes de prevenció de riscs (art. 316 del codi penal), i hem exigit la dimissió del vicerector de PAS. Hem aconseguit forçar la substitució de la directora de l’Escola de postgrau com a mesura correctiva de riscs psicosocials detectats 
 • Hem evidenciat els incompliments de les mesures correctives de les avaluacions de riscs amb el cas paradigmàtic del Servi d’ocupabilitat.  
 • Hem evidenciat els casos de “violència ocupacional” que es comencen a detectar a la UAB (agressions contra una persona treballadora en l’exercici de la seva feina). 

Concursos 

 • Hem deixat de participar en els processos de selecció per a no blanquejar les arbitrarietats en els processo de selecció intern. Això ha obligat a l’empresa a plantejar propostes de negociació respecte als conceptes “grup, categoria i especialitat”, aspectes que tant les gerències com alguns sindicats s’han negat a negociar per poder actuar de forma arbitrària. 

Jubilació mobilitzacions 

 • Hem donat suport a les mobilitzacions de les persones treballadores que han exigit el seu dret al conegut com a “premi de jubilació”, manllevat per les retallades. 
 • Hem detectat errors en els càlculs de les jubilacions contràries als interessos de les persones treballadores i hem aconseguit que es rectifiquessin.

Baixes 100% 

 • Hem lluitat per a la recuperació del cobrament del 100% de les baixes, manllevat per les retallades, evidenciat les contradicció de la mesura en no considerar la grip com a malaltia infecciosa. S’ha aconseguit el retorn d’aquest dret. 

Igualtat 

 • Hem convocat, des de la nostra participació confederal en la IAC, de les convocatòries de vaga general feminista del 8 de març de 2018 i 2019. 
 • Hem participat activament en les reivindicacions ples drets de les persones, especialment pels drets de la dona. 
 • Des de la nostra participació confederal en la IAC hem editat i divulgat la Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

Implicació social i política 

Des de la nostra participació confederal en la IAC participem activament amb espais polítics i socials: 

 • Formem part de la “plataforma 3 d’octubre”, hem participat i liderat la convocatòria de vaga general antirepressiva del 3 d’octubre de 2017, i hem participat en les mobilitzacions convocades des d’aquesta plataforma el 8N 2017, el 21D 2018 i el 21D 2019. També amb la mobilització del 16M 2019 a Madrid “por el derecho a decidirlo todo”. 
 • Participem amb les “Marxes de la dignitat”, liderant aquest projecte a nivell nacional. 
 • Hem estat organitzadors de l’esdeveniment internacional de solidaritat amb el dret a l’autodeterminació “WithCatalonia”. 
 • Formem part de la xarxa de recolzament del sindicalisme alternatiu a nivell estatal i europeu, així com de les xarxes de solidaritat antirepresives. 
 • Col·laborem amb els moviments socials de suport refugiats, sindicat de llogaters, contra les violències masclistes, contra les retallades socials, pels drets del migrants, … 
 • Hem organitzat el segon seminari “European Trade Union Initiative for Justice in Palestine”, de la xarxa europea de suport als sindicats palestins. 
 • Plantem cara a les noves formes d’explotació donant suport a noves formes d’organització de les persones treballadores com les missatgeries (mensakas), les neteja (kellys), les càrniques, la “uberització” del treball, contra l’explotació de la sexualitat; i la solidaritat internacional com amb la vaga de Huertas de Peralta o les lluites de les persones treballadores dels camps andalusos. 
 • Hem treballat activament amb la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), amb UAB per la república (UABxR) i amb totes les incitaves sorgides al Campus en defensa de la universitat pública i els drets de ciutadania.