Corona virus & grip…?

Des del brot de grip A les mesures de prevenció de la UAB davant les infeccions virals s’han relaxat. El corona virus i la imminent epidèmia de grip estacional ens obliguen a proposar (i exigir) mesures immediates de prevenció.

Lluny de qualsevol alarmisme, l’actual situació pre-epidèmica vírica, ens obliga a exigir mesures de prevenció similars a les implementades amb la pandèmia de grip A (H1N1) del 2009.

Des de l’aparició de la grip A les mesures de prevenció s’han relaxat, especialment per les “retallades”, amb tot allò relacionat amb les baixes. Cal recordar que és en la primera fase de les afectacions víriques que la persona infectada esdevé més “perillosa”, en el sentit de poder encomanar la seva infecció…

Vaja, és necessari que les empreses recomanin (i exigeixin) als seus treballadors NO ANAR A TREBALLAR en casos de simptomatologia gripal (dolor general, mucositats, tos esternuts), sobretot els primers dies, i especialment en cas de febre. Anar a treballar amb aquesta simptomatologia no s’ha d’entendre com una especial “diligència” en el treball si no com una clara irresponsabilitat i menysteniment per la salut de persones usuàries, companys, etc. Aquesta exigència hauria de ser especialment rigorosa en els casos de persones de l’àmbit de l’alimentació, cafeteria i restauració. En el cas d’empreses externes de la UAB hem pogut comprovar, històricament, una implementació insuficient d’aquestes mesures de prevenció.

Des de la Secció sindical dels CAU-IAC de la UAB hem proposat al Comitè de seguretat i salut que l’Àrea de prevenció i assistència recuperi les mesures de prevenció, com les que es van implementar amb la grip A, de cara a controlar en el que sigui possible, que la imminent epidèmia estacional es pugui veure especialment complicada amb els riscs derivats del nou corona virus.

Es important recordar que no existeix cap motiu de preocupació de cara a l’alarma creada en relació al coronavirus (2019-nCoV): es tracta d’una infecció vírica amb simptomatologia semblant a una grip com les clàssiques estacionals o les intestinals i amb riscs similars.

Cal recordar que la via habitual de contagi d’aquest tipus de malalties son les gotetes de saliva que s’expulsen amb tos i esternuts. Així doncs, caldrà ser especialment prudent en aquest període en rentar-se i tenir a l’abast desinfectants per les mans, tenir taules i finestres de front office especialment netes, evitar compartir gots així com un excés de contactes personals en les salutacions.

Però repetim: la millor mesura sempre és que, davant de l’inici d’una simptomatologia gripal, ens quedem un parell de dies a casa (i si cal fem “teletreball preventiu”). I que és necessari que la UAB entengui aquesta com una mesura de prevenció imprescindible i la faciliti tant com pugui.