Eleccions: un Claustre de recuperació

El proper 17 i 18 de març, per votació electrònica, es renovarà la representació del Claustre de la UAB. Els CAU-IAC ens tornem a presentar amb candidatura pròpia amb una prioritat simple: la de recuperar de tot el perdut a les “retallades”.

L’inici de l’aplicació de les “retallades”, aplicades amb l’eufemisme de “polítiques d’austeritat” van tenir el seu inici el maig del 2010 amb l’anunci del govern Zapatero (PSOE) de la retallada del 5% del sou de les persones treballadores de les administracions públiques i la desaparició del xec-nadó.

Tant PSOE, com PP i CiU (sense una oposició seriosa de l’esquerra parlamentària del moment) van anar aplicant retallades de sous i drets laborals daurant els anys següents. Aquestes retallades van significar una pèrdua de massa salarial del col·lectiu del PAS propera al 30%.

L’objectiu prioritari dels CAU-IAC al Claustre de la UAB serà utilitzar aquest altaveu de participació per forçar a la comunitat universitària, i a l’actual equip de govern, a la reversió de les retallades patides per tots els estaments de la UAB.

Us fem un resumen de les retallades, que des de l’any 2010, han empitjorar les nostres condicions laborals. Les revertirem totes, algunes jo ho hem aconseguit.

 • RETALLADA del 5% global de les retribucions
 • CONGELACIÓ salarial
 • SUPRESSIÓ de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012
 • PÈRDUA del complement de salari els 3 primers dies a les incapacitats laborals transitòries amb sou del 50% del 4 al 20 dia, i sou del 80%
 • PÈRDUA de drets assolits amb l’acord Concilia en relació a la reducció de jornada amb reducció per cura de fill, que passa a ser proporcional a la reducció de les retribucions
 • SUSPENSIÓ del complement de productivitat o concepte assimilable
 • SUSPENSIÓ del plus menjador
 • SUSPENSIÓ dels ajuts FAS i altres ajuts d’acció social
 • SUSPENSIÓ de l’ajut a la matrícula universitària
 • SUSPENSIÓ de l’ajut de transport
 • SUPRESSIÓ de l’ import d’una paga extraordinària del personal del sector públic
 • PÈRDUA del gaudi dels dies EBEP, més els dies addicionals
 • SUSPENSIÓ parcial de tots els acords i pactes sindicals
 • REDUCCIÓ dels permisos per assumptes personals
 • PÈRDUA de la jornada laboral anual de 1462 h
 • SUSPENSIÓ de la cobertura de baixes i jubilacions
 • TANCAMENT de l’escola bressol «Gespa».