Exigim el tancament immediat de l’activitat presencial a la UAB

Les noves mesures d’aplicació de la Resolució SLT2/2700/2020 comunicades per la rectora en el correu d’avui, 29/10/20, son arbitràries i insuficients. Exigim el tancament de l’activitat presencial a la UAB per garantir tallar les cadenes de contagi de la Covid-19 dins de l’àmbit dels espais de la nostra universitat.

La Resolució SLT2/2700/2020 te com a objectiu controlar l’expansió de la pandèmia amb mesures de contenció en àmbits territorials específics a través de la limitació de la mobilitat i de la limitació del contacte social, amb una afectació directe dels drets fonamentals; com son el de llibertat de circulació, de reunió, de participació, econòmics i socials i etc. Una limitació tant gran de drets i llibertats només és justificable en base a una situació d’un nivell de gravetat tant gran que qüestioni altres drets fonamentals com el dret a la salut o el dret a la vida. Si aquest és el nivell de risc actual, l’administració pública en general, i la UAB en concret, no pot situar-se en un posicionament d’ambigüitat, d’arbitrarietat o insuficiència: l’aturada de l’activitat social ha de ser complerta, exemplar, justificada i raonable.

El comunicat de la rectora: noves mesures d’aplicació de la Resolució SLT2/2700/2020, de 29 d’octubre, a la UAB no te com a objectiu controlar l’expansió de la pandèmia amb mesures de contenció per la via d’eliminar el contacte social si no la d’esquivar les mesures de contenció epidèmica per permetre el màxim d’activitat presencial a la UAB, utilitzant la confusió, l’arbitrarietat i la desinformació.

Exigim que l’activitat presencial a la UAB es limiti a la considerada per consens imprescindible: la mateixa que es decreta en serveis mínims per a vagues i tancaments de dies festius. Exigim, també, que totes aquelles persones treballadores de la UAB que hagin de mantenir la presencialitat siguin informades directament des dels responsables empresarials, i que en cap cas aquesta presencialitat sigui discrecional dels seus caps orgànics i/o funcionals.

Exigim a la rectora la retirada del comunicat noves mesures d’aplicació d’avui i la implementació del teletreball (i docència no presencial) a tota la UAB.

Secció sindical dels CAU-iac de la UAB