La posada en funcionament del teletreball. Un problema que es veia a venir desde el primer  dia.

La UAB retalla els drets reconeguts. Reclamem que l’aplicació del teletreball sigui la més favorable als interessos del personal.

El teletreball no és una mesura que sembli interessar-li a la UAB, ara que ja no l’interessa. No deixa de ser curiós que desprès de tot l’esforç fet pels diferents col·lectius per aconseguir que la UAB continués funcionant durant la pandèmia (utilitzant mitjans propis, dedicant un munt d’hores i auto-formant-se en moltes ocasions), ara que hi ha una legislació que regula el teletreball
les universitats públiques primer i la UAB desprès no fan més que intentar retallar els drets reconeguts.

Si primer va ser el facilitar l’equipament necessari després ha estat els horaris de serveis que, també curiosament, després d’anys i panys de demanar-ho han aparegut coincidint amb la signatura de l’acord del teletreball i que s’està utilitzant com a argumentació per “retallar” aquest dret al teletreball.

Els CAU-IAC, des de el Comitè i la Junta, continuarem reclamant que l’aplicació del teletreball sigui la més favorable als interessos del personal possible, tot i que comporti endarreriments en la seva aplicació.