Plataforma reivindicativa de la JPF? No, gràcies 

És la primera vegada en molts anys que, constituïda la JPF (juny-2018), aquesta no elabora una plataforma reivindicativa a presentar a aprovació de l’assemblea del PAS-f. Els CAU-IAC ho vam proposar però, l’actual majoria a la JPF (CCOO i UGT), van manifestar que no era necessari.  

Creiem que és un greu error que el PAS-f no pugui aprovar en assemblea la seva plataforma reivindicativa, doncs se li furta al personal que representem la capacitat de decidir el conjunt de les seves reivindicacions. Malauradament només se li presenten i presentaran les que creguin oportunes l’actual majoria de la JPF.

Lliurament plataforma reivindicativa PAS-f a gerència (2010)
Lliurament plataforma reivindicativa PAS-f a gerència (2010)

Una altra qüestió que no ajuda al treball conjunt de la JPF és que CCOO i UGT, que disposen de majoria de delegats i delegades (8 + 5 = 13 de 21), han optat, a la JPF, pel funcionament per majories: totalment legítim però allunyat del consens.  

Vista aquesta forma de procedir, i que no hi haurà plataforma reivindicativa de la JPF els propers 3 anys, els CAU creiem oportú recuperar l’esperit històric de la JPF. A falta d’aquesta eina aprovada pel PAS-f que per nosaltres és essencial, si ens volem anomenar representants del nostre col·lectiu, hem pensat que l’enquesta que van proposar al PAS-f durant la campanya electoral (que molts de vosaltres vau respondre) ens pot servir de referència per a tenir una visió global de les vostres opinions i propostes respecte als diferents aspectes de les relacions laborals.     

Des dels CAU-IAC hem treballat els resultats de l’enquesta i hem extret una visió fonamentada de la vostra opinió. A partir d’aquests resultats i de la deliberació en el sí dels CAU, durant els propers mesos us anirem anunciant les propostes que el nostre sindicat posarà a consideració de la JPF.  

Aquesta iniciativa intentarà pal·liar la falta de proposta global pel PAS-f que mostra l’actual JPF.   

Com és habitual ens podreu fer arribar la vostra opinió respecte a les propostes al nostre correu electrònic, cau@uab.cat.