Presentada candidatura!!

Divendres 24 de maig, a les 13h, després de l’aprovació de l’assemblea dels CAU-IAC de la UAB de la proposta de la Comissió electoral, s’ha presentat a registre la candidatura a les properes eleccions al Comitè d’empresa del PAS.

La llista presentada ha prioritzat, en les primeres  posicions, una proposta de paritat i de relleu generacional de cara a potenciar una renovació en la representativitat sense, al mateix temps, sacrificar-ne l’expertesa. El futur passa per un “nou” CAU que enforteixi el creixement de la IAC entre el PAS de les universitats.

Col·legi 2
Col·legi 2
Col·legi 1
Col·legi 1

Som IAC,
som CAU,
som UAB,
som PAS!