Reclassificació tarda a C22

Reclassificació del personal responsable de tarda: demanem la reclassificació en el lloc de treball amb el pas de C21 a C22.

És obvi que el personal de tarda del PAS de la UAB ha patit històricament un greuge comparatiu respecte a la resta del personal.

Tanmateix, en una universitat com la nostra on les aules funcionen de 9 del matí a 9 de la nit, el personal de tarda du a terme una tasca molt important però poc reconeguda.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és torntarda-1024x576.jpg

És evident que, gràcies a les persones que cobreixen els serveis a la tarda, s’està donant continuïtat, presència  i suport a l’activitat docent i investigadora que es realitza a la tarda i que  és tant o més important que la que té lloc durant el matí.

Per aquest motiu i, segons els arguments que a continuació detallarem, demanem la reclassificació en el lloc de treball de tots els responsables de tarda passant de C21 a C22. 

Àmbit departaments: Aplicació de la reclassificació  a la nova estructura del model de departaments de la UAB

Demanem que aquesta proposta de reclassificació es comenci a aplicar ja a la nova estructura del model de departaments que s’està negociant considerant que:

  • El personal de tarda de tots els àmbits i concretament dels departaments ha de resoldre, sovint en soledat, problemes que sorgeixen en el moment i que no poden esperar a l’endemà al matí.
  • Que prendre decisions comporta una responsabilitat, és a dir, tot i que en darrere instància està la figura del gestor, l’administratiu responsable de tarda ha de prendre moltes vegades decisions que comporten “de facto” una atribució de responsabilitat que, com a mínim,  s’hauria de categoritzar com a C22.
  • Que quan es va redactar la definició de tasques per les categories C21 i C22, es va diferenciar  entre el C21 especialista en una tasca, i el C22 és responsable d’una tasca. Aquesta diferència és subtil però clara. Un especialista executa una tasca, amb eficiència, però en darrere instància no és el responsable.
  • Que aquesta diferenciació ha quedat totalment desbordada per la realitat. A la tarda, sovint una sola persona ha de donar solucions a diverses incidències que es poden plantejar, quan al matí, en el mateix espai hi ha dues, tres o quatre persones per donar resposta als mateixos tipus d’incidències. Insistim molt en aquest punt perquè a la tarda, al contrari del que es pensa, no hi ha una disminució significativa de la feina, de vegades tot el contrari.
  • Que quan en una secretaria hi ha una sola persona, qualsevol incidència o problema l’ha de resoldre aquesta persona, assumit un plus de responsabilitat que s’ha de reconèixer adequadament.
  • Que la mateixa paraula “responsable” hauria de portar inequívocament  aparellada la categoria de C22 i que, per algun motiu, en el cas dels responsables de tarda es va fer una excepció.
  • Que tenint en compte que la carrera professional del personal de tarda actualment no existeix i, considerant que aquesta ha de ser una oportunitat d’ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, que es doni l’opció als administratius de tarda a poder tenir el nivell C22 i  que a la nova estructura del model de departaments es contempli la possibilitat de places A1 també en horari de tarda.

Creiem doncs que és urgent i necessari acabar amb aquest greuge comparatiu, tenint en compte que són pocs els treballadors afectats i que la diferència salarial a compensar és mínima.