Revista electrònica Quincacau Febrer 2018 – Auxiliar en extinció

Auxiliar administrativa, una escala en extinció a la UAB

Una demanda històrica de la Junta de Personal Funcionari (JPF), es podrà aconseguir aquest any 2018. Es convoquen oposicions internes a l’escala administrativa pels auxiliars administratius funcionaris i els auxiliars administratius interins canviaran el seu  nomenament pel d’ administratiu interí.

Ja feia anys que la JPF manifestava que els auxiliars administratius a la UAB estaven fent tasques d’administratiu. A la pràctica no hi ha diferències destacables entre el nivell de les tasques que fa un auxiliar o un administratiu. Es per això que la JPF volia que tots els auxiliars administratius veiessin reconeguda aquesta situació.

Dos fets poden fer assolir aquesta fita i marcar el final de l’escala auxiliar administrativa a la UAB:

  1. La convocatòria d’oposicions internes a l’escala administrativa pels auxiliars administratius funcionaris. L’objectiu és aconseguir que cap funcionari resti a aquesta darrera escala. El procés de l’oposició s’iniciarà en breu.
  2. Els interins auxiliars administratius canviaran el seu nomenament pel d’ administratiu interí. La JPF ha arribat a un pre-acord amb la Gerència, que sotmetrà a assemblea, que principalment recull que ha efectes 1/5/18 es farà el canvi de nomenament a C14 i el 1/1/20 es canviarà el nivell de C14 a

Des dels CAU volem destacar que aquest pre-acord encara que no incideix sobre la precarietat del personal interí si que és un reconeixement de les tasques que s’estan fent i que es veurà plasmada en forma de millora de les seves retribucions.

Els CAU ho valorem com un pas històric i en la bona direcció però no ens oblidem d’una altra reivindicació històrica: que els interins siguin retribuïts en funció del lloc que ocupen. Ja s’ha plantejat a la Gerència i condiciona la seva negociació a la  implementació de l’actual pre-acord.