Revista electrònica Quincacau Febrer 2018 – Concurs-oposició C1

Concurs-Oposició a l’escala administrativa: que el ritme no pari!

Tot just ha acabat el procés de les 15 places de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2016, i ja hem encarem la convocatòria de les 32 places de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017.

Després de massa anys sense convocatòria de concurs-oposició que permetés reduir l’índex de precarietat del PAS funcionari, ja hem finalitzat la primera experiència per la qual els auxiliars administratius interins de la UAB poden accedir a funcionaris de l’escala administrativa. La Junta de Personal Funcionari (JPF) va signar un bon acord per tal que les bases de la convocatòria del concurs-oposició facilitessin l’accés dels interins. Aquest objectiu s’ha acomplert: les 15 places de funcionari han estat adjudicades a personal de la UAB.

La JPF també va aconseguir que les 5 membres del tribunal 2 fossin de l’àmbit sindical cosa que valorem positivament i, des dels CAU, la volem fer extensiva a la resta de tribunals d’oposicions.

Hi ha hagut algunes incidències durant el desenvolupament del concurs-oposició de les que els CAU hem pres nota. Algunes d’elles les hem recollit com a propostes de millora per successius processos. Creiem que s’han respectat en tot moment els aspectes legals i fruit d’això és que no s’ha produït cap impugnació del procés.

La Gerència ens havia manifestat el seu desig de convocar de forma immediata un nou concurs-oposició a l’escala administrativa que constarà de 32 places. La JPF va manifestar que prèviament volia fer una valoració del procés actual i negociar la nova convocatòria amb calma amb la Gerència. El dia 2 de febrer va tenir lloc la 1ª reunió negociadora. La JPF no es partidària de fer gaire canvis a les bases de la convocatòria i en aquest moments estem a l’espera de la proposta de la Gerència que també ens ha informat que serà continuista. Us emplacem a que assistiu a l’assemblea que la JPF convocarà en breu per a tractar aquestes qüestions.

Felicitem als companys i companyes que han accedit a l’escala administrativa i encoratgem a la resta d’interins a que participin a la propera convocatòria de concurs-oposició a l’escala administrativa. L’objectiu principal és anar reduint la precarietat laboral a la UAB.

Podeu adreçar els vostres suggeriments i/o consultes a: cau@uab.cat